Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Mộc Bắc, Hà Nam năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Mộc Bắc, Hà Nam năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tứ Yên

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học số 2 Ân Đức năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Tân Hiệp B năm 2016 - 2017

Phòng GD&ĐT Duy Tiên BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I

Trường Tiểu học Mộc Bắc NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Toán – Lớp 5

Thời gian: 60 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Hỗn số 5 viết dưới dạng số thập phân là

A. 5,8 B. 5,08 C. 5,008 D. 5,0008

Câu 2. Tìm x biết Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

A. x = 0 B. x=1 C. x=2 D. Tất cả đều đúng

Câu 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 4. Dãy số nào dưới đây chứa bốn số bằng nhau:

A. 5,001; 5,010; 5,100; 5,1 B. 0,3; 0,30; 0,300; 0,3000

C. 4,18; 4,180; 4,810; 4,81 D. 7,800; 7,080; 7,880; 7,082

PHẦN 2: TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (1đ): Viết các số thập phân gồm có:

- Năm đơn vị, tám phần mười..................................

- Sáu chục, ba đơn vị, tám phần trăm...............................

- Bốn mươi lăm đơn vị, bảy trăm sáu mươi ba phần nghìn............................

- Sáu nghìn không trăm mười chín đơn vị, năm phần nghìn............................

Bài 2: (1đ): Điền >, <, = vào chỗ chấm

a, 79,999...80,1 c, 95,5...95,548

c, 0,8... 0,798 d, 79,1 ... 79,0101

Bài 3: (1đ): Viết số thích hợp vào chỗ trống

24tấn 82kg = ... tấn 6dm2 = .... m2

9m 8cm = ... m 5000m2 = ... ha

Bài 4 (2đ): Tính

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5 (1đ): Tìm x

a. X × 12 = 150 × 2

b.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 6 (2đ): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng = chiều dài. Thửa ruộng trồng lúa cứ 100m2 thu hoạch được 45kg thóc. Hỏi chủ thửa ruộng thu được bao nhiêu tiền bán thóc biết giá 1 kg thóc là 6000 đồng?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2016 - 1017

PHẦN I: (2điểm)

Bài 1: Khoanh đúng vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, mỗi trường hợp: 0,5 điểm.

1. C

2. D

3. A

4. B

PHẦN II: (8 điểm)

Bài 1: (1đ) Viết đúng mỗi số cho 0,25 điểm

Bài 2: (1đ) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

Bài 3: (1đ) Làm đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

Bài 4: (2đ) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

Bài 5 (1đ):

a. X × 12 = 150 × 2

X × 12 = 300

X = 300 : 12

X = 25

b.

. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 6 (2đ):

Giải

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 : 6 = 20 (m) 0,5đ

Diện tích thửa ruộng là:

120 × 20 = 2400 (m2) 0,5đ

Số thóc thu được từ thửa ruộng là:

2400 : 100 × 45 = 1080 (kg) 0,5đ

Số tiền người chủ thửa ruộng thu được khi bán thóc là:

1080 × 6000 = 6 480 000 (đồng) 0,5đ

Đáp số: 6 480 000 đồng

Đánh giá bài viết
13 3.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm