Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề thi. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

10 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Giao Thủy C, Nam Định năm học 2016 - 2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I

Năm học 2016 - 2017

Môn: Toán 10

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (1 điểm) Xét tính đúng, sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 2 (2.5 điểm)

a) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử: A = {x ∈ Q / (x2 - 3)(3x2 + x) = 0}

b) Cho hai tập hợp sau: A = {x ∈ R / -2 ≤ x ≤ 5} và B = {x ∈ R / x < 3}

Hãy tìm A ∩ B, A ∪ B, A\B, CRA.

Bài 3 (1.25 điểm) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 4 (1.25 điểm) Xác định hàm số y = (2a + b)x + 4b biết đồ thị (d) của hàm số đi qua 2 điểm A(-3;0) và B(1;4)

Bài 5 (1.5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3a, AD = 8a. Tính độ dài véctơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án.

Bài 6 (2.5 điểm)

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC, AG.

a. Phân tích Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án theo hai vectơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án.

b. Gọi K là điểm đối xứng của A qua C. Gọi N là điểm thỏa mãn Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án.

Tìm x để 3 điểm K, N, G thẳng hàng.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 4.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm