Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết học kì I môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

Tổ: Toán

---------------------

KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 10 CƠ BẢN

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1 (3,0 điểm): Cho mệnh đề P: “Có một số tự nhiên bằng bình phương của nó”.

a) Dùng các kí hiệu Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án để viết lại mệnh đề.

b) Xét tính đúng sai của P? Vì sao?

c) Phát biểu mệnh đề phủ định Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án của P bằng cách dùng các kí hiệu Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2 (4,0 điểm): Cho 3 tập hợp A = [-3; 2), B = (-1; 6), C = [1; +∞). Xác định các tập hợp sau:

a) A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A

b) (A ∪ B) ∩ C, (A ∪ C)\B

Câu 3 (3,0 điểm): Cho các tập hợp sau E = {x ∈ N | 1 ≤ x < 7}

F = {x ∈ N | (x2 - 9)(x2 - 5x - 6) = 0}

G = {x ∈ N | x là số nguyên tố nhỏ hơn 6}

a) Viết các tập hợp E, F, G dưới dạng liệt kê các phần tử.

b) Tìm E\F; E\G; CE(F ∪ G)

c) Chứng minh rằng: E\(F ∩ G) = (E\F) ∪ (E\G)

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm