Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án là tài liệu ôn tập phần Đại số chương 2 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10 muốn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn đạt thành tích cao trong học tập.

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Hình học) lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (đại số) lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA MỘT TIẾT - NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: TOÁN ĐẠI SỐ – LỚP: 10 CƠ BẢN

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHẴN

Câu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 có đáp án

Câu 2: ( 3,5 điểm)

1/ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: f(x) = -2x3 + 4x.

2/ Xác định Parabol (P): y = ax2 + bx + c biết (P) nhận trục tung làm trục đối xứng, đồng thời (P) đi qua hai điểm M(1; -3) và N(-2; 0).

Câu 3: (2,0 điểm)

Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: y = (x - 1)(x - 3) - 3.

Câu 4: (1,5 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) = x3 - 12x - 11 trên [-3/2; √2]

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Đại số lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 có đáp án
Đề kiểm tra 45 phút môn Toán (Đại số) lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
7 5.242
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm