Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài kiểm tra lớp 10 môn Hóa học này gồm 2 mã đề, có đáp án và kèm theo lời giải chi tiết dành cho các em tham khảo, luyện tập. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1

MÔN HÓA HỌC 10 – NĂM HỌC 2016 – 2017

Đề chẵn (dành cho học sinh có số báo danh chẵn)

Câu 1 (3,0 điểm)

 1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 32, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 1 hạt. Viết kí hiệu nguyên tử X.
 2. Hãy xác định số hiệu nguyên tử (Z) và số hạt nơtron (n) của các nguyên tử sau: 2814Y và 3919Z
 3. Nguyên tử Y có p = 11, n = 12. Tính khối lượng nguyên tử Y theo đơn vị u và theo kg (Cho 1u = 1,6605 x 10-27Kg).

Câu 2 (3,0 điểm)

 1. Trong tự nhiên, Cl có hai đồng vị bền là 3517Cl và 3717Cl. Tính nguyên tử khối trung bình của Cl? Biết % số nguyên tử của 2 đồng vị trên lần lượt là 73% và 27%.
 2. Trong tự nhiên, Y có 2 đồng vị bền là A135Y và A2ZY. Phần trăm số nguyên tử của đồng vị A135Y là 54%, còn lại là của đồng vị A2ZY. Đồng vị A135Y có 44n và đồng vị A2ZY hơn đồng vị A135Y là 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của Y.
 3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử sau:

a) N (z = 7); b) Na (z = 11); c) H (z = 1); d) Cr (z = 24)

Câu 3 ( 2,0 điểm)

 1. Cấu hình electron nguyên tử của E là: 1s22s22p63s23p1. Xác định: số hạt mang điện trong hạt nhân của E, điện tích lớp vỏ e của E, tổng số phân lớp p của E; tổng số e trong phân lớp s của E.
 2. Nguyên tử nguyên tố A có tổng số e trên các phân lớp s là 6. A là kim loại. Xác định cấu hình e của A?

Câu 4 (2,0 điểm)

 1. Trong mạng tinh thể của Fe: % thể tích của chân không bằng 32%; khối lượng riêng của mạng tinh thể là 7,86 gam/cm3. Thực nghiệm xác định, cứ 7,244.1022 nguyên tử Fe nặng 6,702 gam. Xác định nguyên tử khối của Fe và bán kính nguyên tử Fe theo Ao biết số Avogadro là 6,022.1023.
 2. Cho 2 nguyên tử X, Y có:
 • X có tổng số phân lớp là 6. Số e lớp ngoài cùng bằng số e tối đa trên phân lớp có mức năng lượng thấp nhất trong mỗi lớp. Tổng số hạt mang điện của X bằng hai lần số hạt không mang điện.
 • Y có lớp có mức năng lượng cao nhất là N và là phi kim. Phân lớp ngoài cùng là nửa bão hòa. Phần trăm khối lượng của nơtron bằng 56% khối lượng nguyên tử.

Xác định X, Y.

Cho B (Z = 5), P (Z = 15), F (Z = 9), Mg (Z = 12), Al (Z = 13); Fe (Z = 26), Ca (Z = 20), K (Z = 19); Cr (Z = 24); Cu (Z = 29); O (Z = 8); S (Z = 16), Cl (Z = 17), Ga (Z = 31), As (Z = 33).

Chú ý: Học sinh không được dùng Bảng Tuần Hoàn các nguyên tố hóa học.

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 10

Đáp án đề chẵn

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Hóa học lớp 10 có đáp án

Đánh giá bài viết
39 46.523
Sắp xếp theo

  Hóa 10 - Giải Hoá 10

  Xem thêm