Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông năm 2017 - 2018 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông

Họ và tên: …………………………….…..………

Học sinh lớp: ………………………………………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI

MÔN: TOÁN LỚP 5

Năm học: 2017 – 2018

(Thời gian làm bài: 40 phút)

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (Từ câu 1 đến câu 8)

Câu 1: Phân số thập phân là: (0,5 điểm)

a. \frac{35}{20} b. \frac{27}{50} c. \frac{27}{10} d. \frac{27}{200}

Câu 2: Viết \frac{5}{10} dưới dạng số thập phân được: (0,5 điểm)

a. 0,005 b. 0,5 c. 0,05 d. 5,0

Câu 3: Kết quả của hỗn số 3\frac{4}{5} là: (0,5 điểm)

a. \frac{19}{5} b. \frac{12}{5} c. \frac{15}{5} d. \frac{14}{5}

Câu 4: Một căn phòng hình vuông có cạnh 30cm. Diện tích của nó sẽ là: (0,5 điểm)

a. 900cm2 b. 900cm2 c. 90cm2 d. 9cm2

Câu 5: Phần nguyên của số 1942,54 là: (0,5 điểm)

a. 54 b. 194254 c. 1942,54 d. 1924

Câu 6: Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới: (0,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Diện tích của khu đất đó là:

a. 1 ha b. 0,1 ha 250m

c. 10 ha d. 100 ha 400m

Câu 7: Một hình tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là 5cm; 7cm; 3cm. Chu vi hình tam giác là: (0,5 điểm)

a. 15cm b. 21cm c. 35cm d. 105cm

Câu 8: Số thập phân năm đơn vị chín phần mười viết là: (0,5 điểm)

a. 5,09 b. 590 c. 59 d. 5,9

B. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

a) 2,1 m =...............dm b) 5,27 tấn =.....................kg

c) 3 m2 15 dm2 =.......................m2 c) 12 km 123 m =.................... km

Câu 10: Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

0,32; 0,197; 0,4; 0,5

...................................................................................................................

Câu 11: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. (2,5 điểm)

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kí-lô-gam thóc?

Câu 12: Tính (0,5 điểm)

1-\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

c

b

a

b

d

c

a

d

B. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

a) 2,1 m = 21 dm b) 5,27 tấn = 5270 kg

c) 3 m2 15 dm2 = 3,15 m2 c) 12 km 123 m = 12,123 km

- Học sinh làm đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 10: Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

0,32; 0,197; 0,4; 0,5

0,197; 0,32; 0,4; 0,5

- Học sinh xếp đúng theo thứ tự đạt 1 điểm.

- Học sinh xếp sai bất cứ 1 vị trí nào thì không đạt điểm.

Câu 11: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. (2,5 điểm)

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kí-lô-gam thóc ?

Bài giải

Chiều rộng hình chữa nhật là:

80 x 1 : 2 = 40 (m) (0,5 điểm)

a) Diện tích hình chữa nhật là:

80 x 40 = 3200 (m2) (1 điểm)

Số kí-lô-gam thóc người ta thu hoạch trên cả thửa ruộng đó là:

3200 x 50 : 100 = 1600 (kg) (1 điểm)

Đáp số: a) Diện tích: 3200m2

b) Kí-lô-gam thóc: 1600 kg

- Học sinh có cách tính khác hợp lý vẫn được hưởng đủ số điểm.

- Lời giải sai phép tính đúng không tính điểm được bảo lưu để tính bước sau.

- Bước trước sai, bước sau đúng không tính điểm.

Câu 12: Tính (0,5 điểm)

1-\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right)\ =\ 1\ -\frac{11}{5}=\frac{4}{15}

- Học sinh tính đúng đạt 0,5 điểm.

* Lưu ý : Điểm toàn bài làm tròn 0,5 thành 1 điểm.

Đánh giá bài viết
2 2.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm