Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 có đáp án tham khảo đi kèm, là tài liệu ôn tập cuối năm môn Văn hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn củng cố và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa học kỳ và bài kiểm tra cuối năm sắp tới.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ KSCL GIỮA KỲ II, NĂM HỌC: 2014-2015

Môn: NGỮ VĂN - KHỐI: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (4.0 điểm):

Anh/chị hãy viết một bài văn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau:

Một quyển sách tốt là một người bạn hiền.

Câu 2 (6.0 điểm):

Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong đoạn trích:

Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Vậy nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.

(Đại cáo bình Ngô – Nguyễn Trãi, Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục 2006, trang 17)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10

Câu 1 (4.0 điểm):

- Kĩ năng: viết văn nghị luận xã hội có bố cục ba phần.

- Nội dung:

1. Giải thích vấn đề nghị luận.

2. Bình luận vấn đề nghị luận

 • Sách như người bạn hiền giúp ta có những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc và vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc sống.
 • Sách cho ta những lời khuyên sâu sắc và đôi lúc an ủi ta rất nhiều trong hoàn cảnh đau buồn.
 • Sách còn là người bạn thông minh đem lại cho ta hiểu biết sâu, rộng về mọi lĩnh vực của cuộc sống.
 • Người bạn "sách" làm tâm hồn ta phong phú.

3. Nêu những suy nghĩ và cảm xúc của người viết và rút ra bài học nhận thức, hành động.

Câu 2 (6.0 điểm):

- Đảm bảo một bài văn nghị luận văn học ngắn gọn mà đủ ý, sinh động có sử dụng các thao tác nghị luận đã học.

- Nội dung bài viết:

1. Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

2. Nội dung nghị luận:

a. Nội dung

 • Nguyễn Trãi nêu nguyên lí chính nghĩa làm chỗ dựa, làm căn cứ xác đáng để triển khai toàn bộ nội dung bài cáo.
 • Nguyên lí chính nghĩa của Nguyễn Trãi, có hai nội dung chính được nêu lên: tư tưởng nhân nghĩa và chân lí về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt.
 • Tư tưởng nhân nghĩa là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên cơ sở tình thương và đạo lí.
 • Nguyễn Trãi đã chắt lọc yếu tố tích cực nhất trong tư tưởng này là chủ yếu để yên dân trước nhất phải trừ bạo. Đồng thời tác giả đem đến một nội dung mới, lấy từ thực tiễn dân tộc đưa vào tư tưởng nhân nghĩa: nhân nghĩa phải gắn liền với chống xâm lược.
 • Nêu chân lí khách quan về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của Đại Việt có cơ sở vững chắc từ thực tiễn lịch sử.
 • Nguyễn Trãi đã đưa ra các yếu tố căn bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc: cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời và lịch sử riêng, chế độ riêng với "hào kiệt đời nào cũng có".

b. Nghệ thuật

 • Ngôn ngữ văn chính luận mẫu mực.
 • Giọng văn hào hung.
 • Cách so sánh chặt chẽ, thuyết phục.....

3. Đánh giá khái quát về vấn đề đang nghị luận.

Đánh giá bài viết
3 5.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm