Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án) gồm nhiều đề thi hay được VnDoc.com chọn lọc và tổng hợp. Đây sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Trường THPT Đào Duy Từ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn thi: Toán học - Khối: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I. (2,0 điểm). Cho bất phương trình: mx2 - 5mx + 4 ≥ 0 (1)

  1. Giải bất phương trình (1) với m = 1
  2. Tìm m để bất phương trình (1) nghiệm đúng ∀x ∈ R.

Câu II. (3,0 điểm). Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu III. (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu IV. (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm M(2; -3) và hai đường thẳng

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

  1. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M và vuông góc với d2
  2. Tìm tọa độ điểm I thuộc đường thẳng d1 sao cho khoảng cách từ I đến đường thẳng d2 bằng 1/√2.

Câu V. (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(√3/2; 3/2) và đường thẳng (d): x + √3y - √3 = 0. Tìm tọa độ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB vuông tại M và góc MAB = 60o, biết rằng hoành độ của điểm A nhỏ hơn điểm B.

Câu VI. (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10

Năm học 2014-2015

Môn: Toán

--------š&›---------

(Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (6,0 điểm).

Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (2,0 điểm).

Cho f(x) = 4x2 + 2(1 - m)x + m2 - 3m + 1

a. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm trái dấu.

b. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y= √f(x) có tập xác định là D = R.

Câu 3: (2,0 điểm).

a. Giải bất phương trình sau: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án.

b. Cho a, b > 0 và a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

KIỂM TRA: 60 PHÚT
MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN)
Đề 1:

Câu 1 (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) = (-3x + 1) (x2 + x - 6)

Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

Câu 3 (2.0 điểm): Cho phương trình -3x2 + 2(m - 1)x + 4m2 - 5m - 6 = 0 (1).

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

KIỂM TRA 60 PHÚT
MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN)
Đề 2

Câu 1 (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) = (4x - 3) (-x2 + 3x + 10)

Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

Câu 3 (2.0 điểm): Cho phương trình 3x2 - 2(m - 1)x - 4m2 + 5m + 6 = 0 (1).

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (cơ bản)

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG KHỐI 10 NÂNG CAO
Thời gian: 60 phút
ĐỀ 1

Câu 1/(5đ) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Câu 2/ (2,5đ) Cho phương trình x2 - 6mx + 2 - 2m + 9m2 = 0 (1)

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu 3/ (2,5đ) Tìm các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

ĐỀ KIỂM TRA CHUNG KHỐI 10 NÂNG CAO
Thời gian: 60 phút
ĐỀ 2

Câu 1/ (5đ) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Câu 2/ (2,5đ) Cho phương trình x2 - 6mx + 2 - 2m + 9m2 = 0 (1)

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt.

Câu 3/ (2,5đ) Tìm các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao)

5. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN TOÁN – KHỐI 10

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (4điểm ): Giải các bất phương trình sau:

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 2 (1 điểm): Giải hệ bất phương trình sau:

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 3 (1 điểm): Cho phương trình: x2 - 4mx + m + 3 = 0

Định m để phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt

Bài 4 (1 điểm): Cho tam giác ABC biết cạch BC = a = 7, CA = b = 6, C^ = 60o

Tính độ dài cạch AB và diện tích của tam giác ABC.

Bài 5 (2 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A (-2;3), B (1;-1), C (2;1).

a. Viết phương trình tham số đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC.

b. Viết phương trình tổng quát đường thẳng d đi qua A và vuông góc với d': 3x - 2y + 1 =0.

Bài 6 (1 điểm): Cho f(x) = (-1 + m2)x2 - (1 + m)x - m - m2

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để f(x) ≤ 0, ∀x ∈ R

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Bài 1.a

 Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 1.b

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 1.c

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 1.d

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 2

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 3

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Bài 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Bài 5.a

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Bài 5.b

Đường thẳng (d') có vtpt là (3;-2) suy ra vtcp của đường thẳng (d') là (2;3)

Đường thẳng (d) đia qua A(-2;3) có vtpt là (2;3)

Vậy phương trình tổng quát của (d) là 2x + 3y - 5=0

Bài 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Đánh giá bài viết
45 38.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm