Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh để củng cố và nâng cao kiến thức ôn thi học kì II môn Toán lớp 10, ôn thi cuối năm. Mời các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn học tốt và đạt được kết quả tốt trong các kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Marie Curie năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán – lớp 10 THPT&GDTX

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,0 điểm):

  1. Giải hệ phương trình Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10
  2. Giải bất phương trình Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu 2 (1,0 điểm):

Cho sinα = 12/13 và π/2 < α < π. Tính sin2α.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho f(x) = (m - 2)x2 - 2(2 - m)x + 2m - 1, với m là tham số.

  1. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f(x) = 0 nhận x = -2 làm nghiệm.
  2. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = √fx) được xác định với mọi giá trị của x ∈ R.

Câu 4 (3,0 điểm):

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;2), B(2;1).

  1. Viết phương trình đường thẳng AB.
  2. Chứng minh tập hợp các điểm M(x;y) trong mặt phẳng Oxy thỏa mãn 2MB2 = 11 + 3MA2 là một đường tròn. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đó, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng Δ: 3x - 4y - 5 = 0.
  3. Viết phương trình đường thẳng d, biết d đi qua điểm A và cắt tia Ox, Oy thứ tự tại M, N sao cho tam giác OMN có diện tích nhỏ nhất.

Câu 5 (1,0 điểm):

Giải phương trình Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đánh giá bài viết
7 7.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm