Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 có đáp án. Hi vọng tài liệu này giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa kì II, bài kiểm tra cuối năm lớp 11. Mời các em tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Thủ Đức, TP. HCM năm 2015 - 2016

SỞ GD & ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ KSCL GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Sinh học - Khối 11

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi này có 4 câu, gồm 1 trang

Câu 1 (2 điểm)

a. Quang chu kì là gì? Có bao nhiêu loại cây theo quang chu kì?

b. Thanh long là cây ngày dài, đêm mùa đông người ta thắp đèn ở vườn cây thanh long. Giải thích biện pháp trên theo thuyết quang chu kì?

Câu 2 (3 điểm)

a. Nêu các khái niệm: biến thái, phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn, phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn?

b. Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái nào? Vì sao?

c. Nếu ta cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến đổi thành ếch được không? Vì sao?

Câu 3 (3 điểm)

a. Nêu nơi sản xuất, vai trò của hoocmon sinh trưởng (GH) và tiroxin trong sự điều hòa sinh trưởng ở người?

b. Ở người, giai đoạn trẻ em nếu thiếu hoocmôn sinh trưởng (GH) sẽ bị bệnh gì?

Để chữa bệnh này nên tiêm hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn nào? Vì sao?

Câu 4 (2 điểm)

a. Nêu sự ảnh hưởng của thức ăn và nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật?

b. Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11

Câu 1: 2.0 điểm
a. - Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối.

- Theo quang chu kì có 3 loại cây: cây ngày dài., cây ngày ngắn., cây trung tính.

b. Vì:

  • Thanh long là cây ngày dài, ra hoa vào mùa hè (chiếu sáng hơn 12 giờ).
  • Thắp đèn vào đêm mùa đông mục đích chia đêm thành 2 đêm ngắn ( giả vờ ngày dài) kích thích sự ra hoa của cây.

Câu 2: 3.0 điểm

a. - Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

- Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

- Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

b. - Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn.

- Vì: con non (ấu trùng) có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác con trưởng thành.

c. - Nếu cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc không biến đổi thành ếch được

- Vì không còn có tiroxin để kích thích sự biến thái (tuyến giáp sản sinh tiroxin).

Câu 3: 3.0 điểm

a.

Tên

Nơi sản xuất

Vai trò

Hoocmon sinh trưởng (GH)

Tuyến yên

- kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào.

- kích thích phát triển xương.

Tiroxin

Tuyến giáp

- kích thích chuyển hóa ở tế bào

- kích thích quá trình sinh trưởng bình thường của cơ thể.

b. - Ở người nếu thiếu hoocmon GH sẽ mắc bệnh lùn

- Cần tiêm GH ở giai đoạn còn trẻ, vì ở giai đoạn còn trẻ tốc độ sinh trưởng diễn ra mạnh nên GH mới phát huy được tác dụng.

Câu 4: 2.0 điểm

a. - Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng.

- Nhiệt độ: mỗi loài động vật chỉ phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp, nếu quá cao hoặc quá thấp đều làm chậm sinh trưởng.

b. Vào mùa đông nhiệt độ môi trường hạ thấp, gia súc non mất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh --> cơ thể tăng cường quá trình sinh nhiệt để chống lạnh, tăng cường phân hủy các hợp chất hữu cơ --> cần phải cho gia súc non ăn nhiều hơn để bù lại lượng chất hữu cơ bị phân hủy dùng cho chống lạnh.

Đánh giá bài viết
3 3.247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm