Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015 gồm 3 câu hỏi có đáp án đi kèm, đây là tài liệu ôn thi học kỳ II hữu ích, giúp các bạn củng cố và luyện tập trước kì thi cuối năm môn Toán hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra Hình học 1 tiết môn Toán lớp 11 học kì 2 trường THPT Buôn Ma Thuột, Đăk Lắk

Đề thi học kì II môn Toán lớp 11 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Trường THPT Hiệp Bình

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Khối 11 – Năm học 2014 - 2015

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Cho cấp số nhân (un) có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Tìm q và u1

Câu 2: Tính các giới hạn sau

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có SA (ABC), ABC là tam giác vuông cân tại B, SA = a√3, AB = a

a) Chứng minh BC ⊥ (SAB).

b) Gọi H là hình chiếu của A lên SB. Chứng minh SC ⊥ AH.

c) Xác định và tính góc giữa SB và mặt phẳng (SAC).

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Câu 1 Ta có:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2a

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Câu 2b

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2c

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2d

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2e

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 3a

Ta có BC ⊥ SA (.....)

BC ⊥ AB (......)

→ BC ⊥ (SAB)

Câu 3b

Ta có AH SB (.....)

AH ⊥ BC (......)

→ AH ⊥ (SBC)

→ AH ⊥ SC

Câu 3c

Câu 3c
Ta có BI ⊥ AC (I là trung điểm AC)

Mà BI ⊥ SA (...)

→ BI ⊥ (SAC)

→ SI là hình chiếu của SB lên (SAC)

→ (SB,(SAC)) = (SB,SI) = BSI

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
4 8.580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm