Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn : Sinh học 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... lớp .............................
I. Trắc nghiệm: (3 đ)
Câu 1: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?
A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào →Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.
B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.
C. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.
D. Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào.
Câu 2: Vận động của cây dưới ảnh hưởng của tác nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể được gọi là:
A. Vận động thích nghi. B. Hướng động.
C. Ứng động. D. Hướng động môi trường.
Câu 3: Động vật đơno hay đa bào có t chc thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dp) có hình thc hô hấp như
thế nào?
A. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. B. Hô hấp bằng mang.
C. Hô hấp bằng phổi. D. Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí.
Câu 4:
Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất?
A.
Phổi của bò sát.
B.
Da của giun đất.
C.
Phổi và da của ếch nhái.
D.
Phổi của chim.
Câu 5: Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?
A. Máu trộn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô
B. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.
C. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa hơn.
D. Máu giàu O
2
được tim bơm đi tạo áp lực đẩy máu đi rất lớn.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với cảm ứng ở thực vật:
A. Hướng động là phản ứng của cây trước tác nhân từ một hướng của môi trường.
B. Hướng động là vận động sinh trưởng định hướng.
C. Ứng động là phản ứng của cây trước tác nhân từ mọi phía của môi trường.
D. Ứng động không liên quan đến sự sinh trưởng của các tế bào.
Câu 7: Đặt hạt đậu mới nảy mầm vị trí nằm ngang, sau một thời gian, thân cây cong lên, còn rễ cong
xuống. Hiện tượng này được gọi là:
A. Thân cây và rễ cây đều có tính hướng đất âm.
B. Thân cây có tính hướng đất âm còn rễ có hướng đất dương.
C. Thân cây có tính hướng đất dương còn rễ có hướng đất âm.
D. Thân cây và rễ cây đều có tính hướng đất dương.
Câu 8: Hình thức cảm ứng của động vật có tổ chức thần kinh được gọi chung là:
A. Vận động cảm ứng. B. Tập tính. C. Cảm ứng. D. Phản xạ.
Câu 9: Quá trình tiêu hoá nội bào diễn ra như thế nào?
A. Thức ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật để biến đổi thành các chất dinh
dưỡng rồi được hấp thụ vào máu.
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
B. Thức ăn được tiêu hóa học và hóa hc đ biến đổi thành c chất dinh dưỡng sau đó đưc hp th
vào máu.
C. Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành
những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
D. Các tế bào tuyến trên thành túi tiết enzim đổ vào khoang túi tiêu hóa để thuỷ phân thức ăn thành các
chất đơn giản hơn.
Câu 10: Hệ thần kinh (hệ TK) dạng ống được tạo thành từ hai phần rõ rệt là:
A. Não và TK ngoại biên. B. Não và tuỷ sống.
C. TK trung ương và TK ngoại biên. D. Tuỷ sống và TK ngoại biên.
Câu 11:thể đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng phản ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co
rút toàn thân, xảy ra ở:
A. Ruột khoang. B. Chân khớp. C. Thân mềm. D. Giun, sán.
Câu 12: Trình tự đúng trong cấu tạo dạ dày của trâu, bò?
A. D c
d t ong
dạ múi khế
d sách B. Dạ cỏ
d sách
d múi khế
dạ t ong.
C. D c
dt ong
d sách
dạ múi khế. D. D c
dạ lá sách
d tong
d múi khế.
Phần II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1: (2,5 điểm)
a. Lập bảng so sánh về phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?
b. Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh dạng ống?
Câu 2: (2,0 điểm) Giải thích:
a. Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn với số lượng rất lớn?
b. Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được coi là hệ tuần hoàn hở?
c. Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?
d. Tại sao bề mặt trao đổi khí ở chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?
Câu 3: (2,5 điểm)
a. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng? Cho một số ví dụ về ứng động sinh
trưởng và ứng động không sinh trưởng (với mỗi loại ứng động cho ít nhất 2 ví dụ)
b. Con người có thể vận dụng ứng động ở thực vật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp như thế nào?
----------- HẾT ----------
-----------------------------------------------.......................

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm