Giải bài tập Sinh học 11

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Giải bài tập trang 11 SGK Sinh học lớp 11: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Giải bài tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11: Vận chuyển các chất trong cây

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát hơi nước

Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Giải bài tập trang 27, 31 SGK Sinh học lớp 11: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

Giải bài tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

Giải bài tập trang 47 SGK Sinh học lớp 11: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

Giải bài tập trang 66 SGK Sinh học lớp 11: Tiêu hóa ở động vật

Giải bài tập trang 70 SGK Sinh học lớp 11: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Giải bài tập trang 75, 76 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở động vật

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu

Giải bài tập trang 85 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Giải bài tập trang 90 SGK Sinh học lớp 11: Cân bằng nội môi

Chương 2: Cảm ứng

Giải bài tập trang 101 SGK Sinh học lớp 11: Hướng động

Giải bài tập trang 104 SGK Sinh học lớp 11: Ứng động

Giải bài tập trang 110 SGK Sinh học lớp 11: Cảm ứng ở động vật

Giải bài tập trang 113 SGK Sinh học lớp 11: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Giải bài tập trang 116 SGK Sinh học lớp 11: Điện thế nghỉ

Giải bài tập trang 120 SGK Sinh học lớp 11: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Giải bài tập trang 126 SGK Sinh học lớp 11: Tập tính của động vật

Giải bài tập trang 132 SGK Sinh học lớp 11: Tập tính của động vật (tiếp theo)

Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển

Giải bài tập trang 138 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng ở thực vật

Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật

Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài tập trang 151 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải bài tập trang 154 SGK Sinh học lớp 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải bài tập trang 157 SGK Sinh học lớp 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Chương 4: Sinh sản

Giải bài tập trang 162 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải bài tập trang 166 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải bài tập trang 174 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải bài tập trang 178 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Sinh học 11 trọn bộ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Giải bài tập Sinh học 11