Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật là tài liệu tham khảo hỗ trợ thầy cô trong quá trình củng cố kiến thức môn Sinh, sưu tầm câu hỏi cho đề kiểm tra 15 phút cũng như giúp học sinh được làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau.

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

1. Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích

A. Của một số tác nhân môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

B. Của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

C. Định hướng của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

D. Của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển

2. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự:

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện phản ứng → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận thực hiện phản ứng

D. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận trả lời kích thích → bộ phận thực hiện phản ứng

3. Trong các động vật sau:

(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa

(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm

Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

4. Trong các phát biểu sau:

(1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh

(2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

(3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng

(4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng

Các phát biểu đúng về phản xạ là:

A. (1), (2) và (4)

B. (1), (2), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. 1), (2) và (3)

5. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì

A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên

B. Mỗi hạch là một trung tâm điều khiển một vùng xác định của cơ thể

C. Các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau

D. Các hạch thần kinh liên hệ với nhau

6. Động vật có hệt hần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì

A. Duỗi thẳng cơ thể

B. Co toàn bộ cơ thể

C. Di chuyển đi chỗ khác

D. Co ở phần cơ thể bị kích thích

7. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch

A. Nằm dọc theo chiều dài cơ thể

B. Nằm dọc theo lưng và bụng

C. Nằm dọc theo lưng

D. Phân bố ở một số phần cơ thể

8. Ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, phản xạ diễn ra theo trật tự:

A. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các cơ và nội quan thực hiện phản ứng

B. Các giác quan tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các nội quan thực hiện phản ứng

C. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các tế bào biểu mô cơ

D. Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các giác quan tiếp nhận kích thích → các cơ và nội quan thực hiện phản ứng

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Câu12345678
Đáp ánDCDDBBAB
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lý Tuyết Cơ
  Lý Tuyết Cơ

  Câu 8 em nghĩ là C ạ


  Thích Phản hồi 06/04/21

  Trắc nghiệm Sinh học 11

  Xem thêm