Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật với những bài tập trắc nghiệm Sinh được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức đã học và rèn luyện nâng cao thành tích học chương trình lớp 11.

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

 • 1
  Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích
 • 2
  Cung phản xạ diễn ra theo trật tự:
 • 3
  Trong các động vật sau:
  (1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa
  (4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm
  Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
 • 4
  Trong các phát biểu sau:
  (1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh
  (2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ
  (3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng
  (4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng
  Các phát biểu đúng về phản xạ là:
 • 5
  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì
 • 6
  Động vật có hệt hần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì
 • 7
  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch
 • 8
  Ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, phản xạ diễn ra theo trật tự:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 4.038
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm