Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) là bài học đầu tiên trong chương trình học kì 2 lớp 11, với những bài tập trắc nghiệm tiếp nối về cảm ứng ở động vật giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như được rèn luyện nâng cao.

 • 1
  Câu 1. Phản xạ phức tạp thường là phản xạ
 • 2
  Bộ phận của não phát triển nhất là
 • 3
  Khi chạm tay phải gai nhọn , trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?
 • 4
  Bộ phận quan trọng nhất đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là
 • 5
  Trong hệ thần kinh dạng ống, não gồm những phần nào?
 • 6
  Phản xạ đơn giản thường là phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ do
 • 7
  Trong các đặc điểm sau:
  (1) Thường do tủy sống điều khiển
  (2) Di truyền được, đặc trưng cho loài
  (3) Có số lượng không hạn chế
  (4) Mang tính bẩm sinh và bền vững
  Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với phản xạ không điều kiện?
 • 8
  Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là
 • 9
  Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng
 • 10
  Trong các nội dung sau:
  (1) Ít tế bào thần kinh tham gia
  (2) Thường là phản xạ có điều kiện
  (3) Thường do não điều khiển
  (4) Thường là phản xạ không điều kiện
  (5) Thường do tủy sống điều khiển
  (6) Nhiều tế bào thần kinh tham gia
  Những đặc điểm nào của phản xạ đơn giản, những đặc điểm nào của phản xạ phức tạp?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.903
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm