Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 45 - Sinh sản hữu tính ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 45 với những câu hỏi được sưu tầm và biên tập kỹ lưỡng, nội dung bao quát trọng tâm bài học giúp học sinh hiểu rõ về định nghĩa, các giai đoạn, hình thức và bản chất của sinh sản hữu tính ở động vật. 

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 44

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

 • 1

  Sinh sản hữu tính ở hầu hết động vật là 1 quá trình gồm 3 giai đoạn nối tiếp là:

 • 2

  Những loài nào sau đây là sinh vật lưỡng tính?

 • 3

  Ở động vật sinh sản hữu tính có các hình thức thụ tinh là

 • 4

  Ếch là loài:

 • 5

  Rắn là loài:

 • 6
  Trong sinh sản hữu tính có 1 số loài đẻ trứng:
 • 7

  Trong sinh sản hữu tính có 1 số loài đẻ con:

 • 8

  So sánh sự giống nhau giữa sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.

 • 9

  Hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của 2 giao tử đực và cái gọi là:

 • 10

  Động vật ở nước đẻ trứng và xuất tinh trùng vào nước, các giao tử gặp nhau một cách ngẫu nhiên gọi là:

 • 11

  Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 10.834
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm