Trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Trắc nghiệm Sinh học 11

Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức Sinh học lớp 11, VnDoc.com xin giới thiệu Trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng với những câu hỏi bám sát nội dung bài học. Cùng kiểm tra kiến thức của chính mình thôi nào!

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11

522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

 • Câu 1

  Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?

 • Câu 2

  Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

 • Câu 3

  Ý nào sau đây là không đúng với sự đóng mở của khí khổng?

 • Câu 4

  Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?

 • Câu 5

  Khi tế bào khí khổng trương nước thì:

 • Câu 6

  Để tổng hợp được một gam chất khô, các cây khác nhau cần khoảng bao nhiêu gam nước?

 • Câu 7

  Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể:

 • Câu 8

  Khi tế bào khí khổng mất nước thì:

 • Câu 9

  Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:

 • Câu 10

  Nước liên kết có vai trò:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.999
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm