Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 44 - Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Mời các bạn cùng tham khảo và làm thử ngay Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 44, với nội dung được lựa chọn và xây dựng khoa học, bao quát được những kiến thức trọng tâm của bài giúp học sinh dễ dàng hiểu rõ về sinh sản vô tính ở động vật cũng như nâng cao kiến thức cho bản thân thông qua các câu hỏi nâng cao.

Các bài trắc nghiệm Sinh học lớp 11 khác:

 • 1

  Sinh sản vô tính gặp ở:

 • 2

  Sinh sản hữu tính gặp ở:

 • 3

  Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

 • 4

  Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:

 • 5

  Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

 • 6

  Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:

 • 7

  Trinh sinh là hình thức sinh sản có ở:

 • 8

  Trong hình thức sinh sản trinh sinh- Trứng không được thụ tinh phát triển thành:

 • 9

  Trong  sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:

 • 10

  Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp:

 • 11

  Tại sao chưa thể tạo ra được cá thể mới từ 1 tế bào hoặc mô của động vật có tổ chức cao?

 • 12

  Sự giống nha giữa sinh sản vô tính ở thực vật và sinh sản vô tính ở động vật

 • 13

  Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, vì sao?

 • 14

  Sau 1 thời gian bị đứt đuôi, thằn lằn mọc đuôi mới là hiện tượng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 12.486
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm