Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 34

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 34 bao gồm các câu hỏi trọng tâm, nhấn mạnh vào kiến thức quan trọng cần nhớ của bài không chỉ cơ bản mà có cả các câu nâng cao với kiến thức liên hệ thực tế, giúp học sinh hiểu rõ về sinh trưởng ở thực vật cũng như quen với nhiều dạng cấu trúc câu trắc nghiệm sinh học 11 khác nhau.

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp theo)

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 35

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 36 - Phát triển ở thực vật có hoa

 • 1
  Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở
 • 2
  Sinh trưởng thứ cấp ở cây thân gỗ là gia tăng về
 • 3
  Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?
 • 4

  Thư tự các loại mô phân sinh tính từ ngọn đến rễ cây 2 lá mầm là:

 • 5

  Mô phân sinh  là nhóm các tế bào:

 • 6

  Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ:

 • 7

  Ở cây ngô sinh trưởng chậm ở nhiệt độ:

 • 8

  Ở cây ngô sinh trưởng nhanh ở nhiệt độ:

 • 9
  Chọn chú thích đúng cho hình sau:

  a. Lá Non b. Mắt c. Tầng phát sinh
  d. Lóng e. Mô phân sinh đỉnh
  Phương án trả lời đúng là
 • 10
  Hãy xác định chú thích hình vẽ sau đây đúng hay sai

  1 - gỗ lõi
  2 - tầng phân sinh bên
  3 - gỗ dác
  4 - mạch rây thứ cấp
  5 - bần
  6 - tầng sinh bần
  Phương án trả lời đúng là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 13.787
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm