Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp theo) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình củng cố kiến thức trọng tâm của bài học, rèn luyện làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau trong chương trình học lớp 11.

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 31: Tập tính ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 34

 • 1
  Tập tính quen nhờ là tập tính động vật không trả lời khi kích thích
 • 2
  In vết là hình thức học tập mà con vật mới sinh ra
 • 3
  Điều kiện hóa đáp ứng là hình thành mối quan hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích
 • 4
  Điều kiện hóa hành động là kiểu liên kết giữa
 • 5
  Học ngầm là kiểu học không có ý thức, sau đó những điều đã học
 • 6
  Học khôn là
 • 7
  Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa
 • 8
  Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính
 • 9
  Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn
 • 10
  Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn
 • 11
  Những nhận biết về môi trường xung quanh giúp động vật hoang dã nhanh chóng tìm được thức ăn và tránh thú săn mồi là kiểu học tập
 • 12
  Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiều học tập
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.224
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm