Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 36 - Phát triển ở thực vật có hoa

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 36 với cấu trúc khoa học cùng những câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp được sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu, bao quát nội dung trọng tâm của bài giúp học sinh hiểu hơn về phát triển ở thực vật có hoa. Chúc các bạn trả lời đúng thật nhiều câu hỏi!

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 35

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 37

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 38 - 39

 • 1
  Tuổi của cây 1 năm được tính theo:
 • 2
  Phi tôcrôm là 1 loại prôtêin hấp thụ ánh sáng tồn tại ở 2 dạng:
 • 3
  Những cây nào sau đây thuộc cây ngắn ngày:
 • 4
  Những cây nào sau đây thuộc cây dài ngày:
 • 5
  Những cây nào sau đây thuộc cây trung tính:
 • 6
  Phát triển ở thực vật là
 • 7
  Xuân hóa là hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào
 • 8
  Cây ngày ngắn là cây:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
28 9.325
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm