Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 38 - 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 38 - 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển với những câu hỏi trắc nghiệm được sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu chất lượng. Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 38, 39 này cách xây dựng nội dung khoa học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh trong quá trình củng cố kiến thức trọng tâm của bài.

Các bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án khác:

 • 1

  Hooc-môn sinh trưởng (GH) do:

 • 2

  Hooc-môn tirôxin do:

 • 3

  Hooc-môn Testostêron do:

 • 4

  Hooc-môn Ơstrôgen do:

 • 5

  Ở giai đoạn trẻ em tuyến yên tiết ra quá ít hoocmôn sinh trưởng (GH) sẽ gây ra hiện tượng:

 • 6

  Ở giai đoạn trẻ em tuyến yên tiết ra quá nhiều hooc-môn sinh trưởng (GH) sẽ gây ra hiện tượng:

 • 7

  Các loại hooc-môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là:

 • 8

  Hai loại hooc-môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 11.935
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm