Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 41 - Sinh sản vô tính ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 41 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt các kiến thức trọng tâm của bài cũng như có cơ hội vận dụng giải đáp nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Mời các bạn cùng làm bài tập sinh học 11 bài 41!

Các Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 khác:

 • 1

  Sinh sản là:

 • 2

  Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:

 • 3

  Sinh sản vô tính là:

 • 4

  Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là:

 • 5

  Khoai tây sinh sản bằng:

 • 6

  Cây thu hải đường sinh sản bằng:

 • 7

  Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gồm:

 • 8

  Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào và mô thực vật là:

 • 9

  Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là:

 • 10

  Khi ghép cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì:

 • 11

  Những ưu điểm của cành chíêt và cành giâm so với cây trồng từ hạt:

 • 12

  Ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng:

 • 13

  Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc  chặt cành ghép với gốc ghép là để:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
28 16.064
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm