Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 37 - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 37 vừa được bổ sung vào hệ thống bài trắc nghiệm sinh học 11. Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 37 này với nội dung được xây dựng khoa học cùng bộ câu hỏi biên tập chi tiết, bao quát được những kiến thức trọng tâm của bài sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Các bài trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án khác:

 • 1

  Sinh trưởng của động vật là hiện tượng:

 • 2

  Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

 • 3

  Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn:

 • 4

  Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn:

 • 5

  Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

 • 6

  Sự phát triển của ong, muỗi là kiểu phát triển:

 • 7

  Sự phát triển của ếch, nhái là kiểu phát triển:

 • 8

  Sự phát triển của tôm, ve sầu  là kiểu phát triển:

 • 9

  Sự phát triển của cào cào, cua là kiểu phát triển:

 • 10

  Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây.

 • 11

  Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:

 • 12

  Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển không qua biến thái.

 • 13

  Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn.

 • 14

  Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 15.843
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm