Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 35

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 35: Hooc môn thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 kiến thức tổng hợp, bao quát toàn bộ nội dung trọng tâm bài hooc môn thực vật có trên hệ thống VnDoc - Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 35. Không chỉ là tài liệu ôn tập mà bộ câu hỏi trắc nghiệm với nhiều câu nâng cao còn giúp bạn học tốt Sinh học 11.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án tiếp theo, giúp củng cố và nắm chắc kiến thức trong chương trình học hơn nữa, chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới như các đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 11 và xa hơn là thi THPT Quốc gia.

 • 1
  Au xin (AIA) không có vai trò
 • 2
  Hooc môn thực vật là
 • 3
  Các hooc môn kích thích sinh trưởng bao gồm:
 • 4
  Êtylen được sinh ra ở:
 • 5
  Tác dụng nào dưới đây không phải của gibêrelin đối với cơ thể thực vật là
 • 6
  Tác dụng của axit abxixic đối với cơ thể thực vật là
 • 7

  Hooc môn thực vật có tính chuyên hoá:

 • 8

  Cơ quan nào của cây sau đây cung cấp Au xin (AIA)

 • 9

  Au xin (AIA) kích thích:

 • 10

  Trong cây Gibêrêlin (GA) được sinh ra chủ yếu ở:

 • Câu 11: Gibêrelin có vai trò
 • Câu 12. Xét các đặc điểm sau

  (1) Thúc quả chóng chín

  (2) ức chế rụng lá và rụng quả

  (3) kìm hãm rụng lá

  (4) rụng quả

  (5) kìm hãm rụng lá

  (6) kìm hãm rụng quả

  Đặc điểm nói về vai trò của etilen là:

 • Câu 13. Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở
 • Câu 14. Xitôkinin có tác dụng kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và
 • Câu 15. Cho các hoocmôn sau
  (1) Auxin
  (2) Xitôkinin
  (3) Gibêrelin
  (4) Êtilen
  (5) Axit abxixic

  Hoocmôn thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là:

 • Câu 16. Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là
 • Câu 17. Xác định câu đúng (Đ). Sai (S) ở những nội dung nói về gibêrelin
  (1) gibêrelin kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào 
  (2) gibêrelin ngăn chặn sự rụng lá, hoa
  (3) gibêrelin được tổng hợp ở bao lá mầm của phổi hạt 
  (4) gibêrelin được vận chuyển trong hệ mạch xilem 
  (5) gibêrelin được tổng hợp ở rễ của cây
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 9.896
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm