Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 30: Truyền tin qua Xinap

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 30: Truyền tin qua Xinap với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức cũng như rèn luyện nâng cao với nhiều bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau.

 • 1
  Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở
 • 2
  Qua trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự:
 • 3
  Trong xinap, chất trung gian hóa học nằm ở
 • 4
  Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là
 • 5
  Xinap là diện tiếp xúc giữa
 • 6
  Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xinap là
 • 7
  Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là
 • 8
  Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì
 • 9
  Yếu tố không thuộc thành phân xinap là:
 • 10
  Chú thích nào cho hình bên là đúng?
  Sinh học 11 bài 30
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.442
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm