Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 để làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 cũng như ôn lại kiến thức được học trước khi bắt đầu bài kiểm tra học kì 1.

 • 1
  Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người?
 • 2
  Đặc điểm nào dưới đây không đúng?

  (1) Động vật không có cơ quan tiêu hóa thì không có tiêu hóa ngoại bào

  (2) Động vật có túi tiêu hóa có thể ăn được cả con mồi

  (3) Ruột khoang có lỗ thông vừa làm chức năng miệng vừa làm chức năng hậu môn.

  (4) Sứa có thể tiêu hóa cơ học nhờ sự co bóp của thành túi tiêu hóa.

  Số đặc điểm không đúng là
 • 3
  Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?
 • 4
  Trong các chất sau, chất nào không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu của người?

  (1) Amilaza (2)Tinh bột (3) Vitamin (4) Lipaza

  (5) Glucôzơ (6) Proteaza (7) Lipit (8) Prôtêin

  Phương án đúng là
 • 5
  Vì sao lưỡng cư sống được dưới nước và trên cạn?
 • 6

  Trong các loài động vật dưới đây, loài nào có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?

  (1) Trùng roi (2) Cua (3) Châu chấu (5) Cào cào (6) Giun đất

  Số phương án đúng là

 • 7
  Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra như thế nào?
 • 8
  Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
 • 9
  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?
 • 10

  Hệ tuần hoàn kín có ở nhóm động vật nào?

  (1) Mực ống (2) Bạch tuộc (3) Tôm (4) Chuột nhắt (5) Cua

  Phương án đúng là

 • 11
  Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:
 • 12

  Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

 • 13
  Vì sao ta có cảm giác khát nước?
 • 14
  Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?
 • 15
  Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?
 • 16
  Các kiểu hướng động âm của rễ là:
 • 17
  Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?
 • 18
  Hướng động là:
 • 19
  Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng?
 • 20
  Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 654
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  Xem thêm