Thi thử học kì 1 lớp 11 môn Ngữ văn

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11

VnDoc mời các bạn cùng tham gia Thi thử học kì 1 lớp 11 môn Ngữ văn giúp học sinh ôn luyện kiến thức môn Ngữ văn 11 đã học và làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 lớp 11.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 do giáo viên VnDoc tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu gồm tất cả các môn học, giúp học sinh lớp 11 có thêm tài liệu ôn luyện và làm quen cấu trúc bài thi học kì 1 lớp 11.

 • Đọc đoạn văn:
  “Nhìn chung trong thơ cổ điển của nước ta, bao gồm từ Chu Mạnh Trinh trở lên, nếu xét về khía cạnh có tính dân tộc hơn cả, có lẽ thơ Hồ Xuân Hương “Thì treo giải nhất chi nhường cho ai!”. Thơ Hồ Xuân Hương Việt Nam hơn cả, vì đã thống nhất đến cao độ hai tính dân tộc và đại chúng. Xuân Hương cũng là một “nhà nho” chẳng kém ai, cũng giỏi chữ Hán, khi cần cũng ra được câu đối “mặc áo giáp dài cài chữ đinh”, cũng giỏi chiết tự “duyên thiên đầu dọc, phận liễu nét ngang” và dùng tên thuốc bắc một cách tài tình. Nhưng Xuân Hương không chịu khoe chữ. Xuân Hương đối lập hẳn với thái cực Ôn Như Hầu, bài Cung oán ngâm khúc của ông: “Áng đào kiểm đâm bông não chúng - Khóe thu ba dợn sóng khuynh thành” lổn nhổn những chữ Hán nặng trình trịch.
   
  Nội dung thơ Hồ Xuân Hương toát ra từ đời sống bình dân, hằng ngày và trên đất nước nhà. Xuân Hương nói ngay những cảnh có thực của núi sông ta, vứt hết sách vở khuôn sáo, lấy hai con mắt của mình mà nhìn. Cái đèo Ba Dội của Xuân Hương rõ là đèo Ba Dội, ba đèo tùm hum nóc, lún phún rêu, gió lắt lẻo, sương đầm đìa, phong cảnh sống cứ cựa quậy lên chứ chẳng phải chiếu lệ như cái Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, tuy có thanh nhã, xinh đẹp nhưng bị đạp bẹp cho vào đứng im như một bức tranh in ở ấm chén hay lọ cổ. Dễ ít có thi sĩ nào để lại dấu ấn thơ trên nước ta nhiều như Xuân Hương: chợ Trời, Kẽm Trống, Quán Khánh, động Hương Tích… Dễ ít có thi sĩ nào là người Hà Nội như Xuân Hương, xưa đâu ở gần Lí Quốc Sư, đã từng đi dạo cảnh Hồ Tây, ghé chơi chùa Trấn Quốc, từng hoài cổ trước cung Thái Hòa nhà Lí, tới đài Khán Xuân và còn để lại thơ hay thách cả sự lãng quên của thời gian. Xuân Hương vĩnh viễn hóa cái chùa Quán Sứ của thời nàng.”
   
  Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng 
  Câu 1. Vì sao đoạn văn trên được coi là một đoạn văn nghị luận?
 • Câu 2. Tiêu đề nào sau đây phù hợp nhất với đoạn trích trên?
 • Câu 3. Ý nào sau đây có thể xem là luận điểm của đoạn văn?
 • Câu 4. “Cái đèo ba Dội của Xuân hương rõ là đèo Ba Dội (...), phong cảnh sống cứ cựa quậy lên, chứ chẳng phải chiếu lệ như cái Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, tuy có thanh nhã, đẹp xinh nhưng bị đạp bẹp cho vào đứng im như trong một bức tranh in ở ấm chén hay lọ cổ”. Ý chính mà câu văn trên muốn biểu đạt là?
 • Câu 5. “Dễ ít thi sĩ nào để lại dấu ấn thơ trên nước ta nhiều như Hồ Xuân Hương”. Câu văn trên nên hiểu theo nghĩa nào?
 • Câu 6. “... khi cần cũng ra được câu đối “mặc áo giáp dài cài chữ đinh”, cũng giỏi chiết tự “duyên thiên đầu dọc, phận liễu nét ngang”, và dùng tên các vị thuốc bắc một cách tài tình”. Các chi tiết trên nhằm chứng minh Xuân Hương là người như thế nào?
 • Câu 7. Trong đoạn văn trên, thơ Hồ Xuân hương được so sánh với thơ của ai?
 • Câu 8. “Một khi Xuân Hương đi dạo cảnh Hồ tây, ghé chơi chùa Trấn Quốc, hoài cổ trước cung Thái Hòa nhà Lí, tới thăm đài Khán Xuân.” Câu văn trên mắc lỗi nào?
 • Câu 9. Thay cụm từ nào cho đúng và hay vào chỗ trống trong câu văn sau:
  “Nhìn chung trong thơ cổ điển của ta, bao gồm từ Chu mạnh trinh trở lên, có lẽ thơ hồ Xuân hương ...”
 • Câu 10. “Dễ ít thi sĩ nào để lại dấu ấn thơ trên nước ta nhiều như Hồ Xuân Hương”. Cách diễn dạt nào dưới đây tương đương với câu trên?
 • Câu 11. “Xuân hương cũng là một “nhà nho” chẳng kém ai, cũng giỏi chữ hán, khi cần cũng ra được câu đối “mặc áo giáp dài cài chữ đinh”, cũng giỏi chiết tự “duyên thiên đầu dọc, phận liễu nét ngang”, và dùng tên các vị thuốc bắc một cách tài tình”. Trong câu văn trên đây, tác giả chủ yếu sử dụng biện pháp tu từ nào?
 • Câu 12. Nội dung chính Xuân diệu muốn làm nổi bật trong đoạn trích là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 108
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  Xem thêm