Thi thử học kì 1 lớp 11 môn Địa lí Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Địa lí lớp 11

Thi thử học kì 1 lớp 11 môn Địa lí Đề 2 trên VnDoc giúp học sinh ôn luyện kiến thức môn Địa 11 đã học và làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 lớp 11.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Địa lí lớp 11 có đáp án do giáo viên VnDoc tổng hợp, giúp học sinh lớp 11 có thêm tài liệu ôn luyện môn Địa thông qua các câu hỏi trắc nghiệm và làm quen cấu trúc bài thi học kì 1 lớp 11.

 • Câu 1: Cho bảng số liệu sau:

  DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA HOA KỲ GIAI ĐOẠN 1990 – 2010

  Năm1990200020052010
  Dân số (triệu người)249,6282,2295,5309,3
  Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)0,810,600,570,50
  Để thể hiện dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì trong giai đoạn 1990 – 2010, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
 • Câu 2: Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?
 • Câu 3: Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là
 • Câu 4: Chiếm 84,2% giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì năm 2004 là:
 • Câu 5: Hàng năm Hoa Kì xuất khẩu trung bình khoảng bao nhiêu tấn lúa mì?
 • Câu 6: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 2004 là:
 • Câu 7: Hai sông chính ở phía Tây lãnh thổ Hoa Kì là:
 • Câu 8: Tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP của Hoa Kì năm 2004 là:
 • Câu 9: Từ năm 1960 đến năm 2004, tỉ trọng khu vực dịch vụ Hoa Kì
 • Câu 10: Vùng phía tây phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ tập trung nhiều
 • Câu 11: Cho bảng số liệu sau:

  TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA HOA KỲ GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 (Đơn vị: %)

  Năm1990200020052010
  Tỉ suất sinh thô16,714,714,013,0
  Tỉ suất tử thô8,68,78,38,0
  (Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB. Thống kê, Hà Nội, 2013)
 • Câu 12: Hoa Kì có bao nhiêu hãng hàng không lớn hoạt động?
 • Câu 13: Vùng tự nhiên nào của phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ bao gồm các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2 000m, chạy song song theo hướng Bắc Nam?
 • Câu 14: Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp Hoa Kì là:
 • Câu 15: Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực Tây Nam Á (năm 2003) là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 155
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  Xem thêm