Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD Online

Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD gồm các câu hỏi trắc nghiệm Công dân 11 có đáp án, giúp học sinh ôn luyện kiến thức đã học và làm quen cấu trúc đề thi học kì 1 lớp 11 trước khi bước vào bài thi chính thức.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 11 do giáo viên VnDoc tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện và làm quen cấu trúc bài thi học kì 1 lớp 11.

 • 1
  Khi giá cả tăng lên thì cung, cầu thường diễn biến theo chiều hướng nào sau đây?
 • 2

  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khái niệm “cầu” được dùng để chỉ

 • 3

  Để sản xuất ra một chiếc áo phông, công ty Nam Việt phải mất thời gian lao động cá biệt là 4 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra chiếc áo phông cùng loại, cùng chất lượng với chiếc áo đó là 5 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của công ty Nam Việt đã.

 • 4

  “Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới Xã hội chủ nghĩa” là một nội dung thuộc

 • 5

  “Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa” là một tác động được đề cập đến trong quy luật nào sau đây?

 • 6

  Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất, công ty X đã xây dựng hệ thống nhà xưởng, kho bãi, đồng thời xin phép chính quyền cho mở rộng con đường dẫn vào nhà máy. Nhà xưởng, kho bãi, đường giao thông mà công ty X xây dựng thuộc yếu tố nào sau đây?

 • 7

  Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là nội dung thuộc khái niệm nào sau đây?

 • 8
  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò là
 • 9
  Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa khi nó thực hiện chức năng nào sau đây?
 • 10

  Nhà máy sữa TH đã sử dụng robot tự hành trong nhiều khâu của sản xuất. Đồng thời sử dụng phần mềm quản lí kho bãi thông minh trên nền tảng tự động hóa. Việc làm trên của nhà máy TH đã thể hiện quá trình nào sau đây?

 • 11

  Do biết cách chọn giống và chăm sóc khoa học nên gà ở trang trại nhà bác K được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Bởi thế bác sản xuất ra đến đâu là tiêu thụ được đến đấy. Đối với sản phẩm gà nhà bác K, thị trường đã thực hiện chức năng nào sau đây?

 • 12
  Yếu tố nào sau đây không thuộc tư liệu lao động?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 456
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  Xem thêm