Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Vĩnh Cửu, Đồng Nai là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình củng cố kiến thức Lịch sử đã được học, ôn luyện trước khi làm bài kiểm tra học kì 1.

 • 1
  Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?
 • 2
  Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc, nhân dân Trung Quốc có hành động gì?
 • 3
  Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?
 • 4
  Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 5
  Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất?
 • 6
  Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện trong chiến tranh Thế giới 1 là:
 • 7
  Cách mạng Tháng 2 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?
 • 8
  Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
 • 9
  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 10
  Phe Liên Minh gồm những nước nào?
 • 11
  Vì sao ở Nga, năm 1917, Cách mạng Tháng 2 thắng lợi nhưng vẫn tiếp tục nổ ra cuộc Cách mạng Tháng 10?
 • 12
  Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm:
 • 13
  Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương có ý nghĩa nhự thế nào?
 • 14
  Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào?
 • 15
  Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa phong kiến?
 • 16
  Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?
 • 17
  Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 18
  Trong quá trình chiến tranh thế giới 1 sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diên chính trị thế giới?
 • 19
  Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc?
 • 20
  Kết quả chiến tranh thế giới 1 nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 771
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 11

  Xem thêm