Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: Khi giá cả tăng lên thì cung, cầu thường diễn biến theo chiều hướng nào sau đây?

A. Cung tăng, cầu tăng.

B. Cung giảm, cầu tăng.

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung giảm, cầu giảm.

Câu 2: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khái niệm “cầu” được dùng để chỉ

A. nhu cầu của người tiêu dùng.

B. nhu cầu của mọi người.

C. nhu cầu tiêu dùng hàng hóa.

D. nhu cầu có khả năng thanh toán.

Câu 3: Để sản xuất ra một chiếc áo phông, công ty Nam Việt phải mất thời gian lao động cá biệt là 4 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra chiếc áo phông cùng loại, cùng chất lượng với chiếc áo đó là 5 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của công ty Nam Việt đã.

A. thực hiện tốt quy luật giá trị.

B. thực hiện đúng quy luật giá trị.

C. không thực hiện quy luật giá trị.

D. vi phạm yêu cầu quy luật giá trị.

Câu 4: “Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới Xã hội chủ nghĩa” là một nội dung thuộc

A. tính tất yếu của CNH, HĐH.

B. tác dụng của CNH, HĐH .

C. khái niệm công nghiệp hóa.

D. nội dung cơ bản của CNH, HĐH.

Câu 5: “Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa” là một tác động được đề cập đến trong quy luật nào sau đây?

A. giá trị.

B. mọi quy luật.

C. cung, cầu.

D. cạnh tranh.

Câu 6: Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất, công ty X đã xây dựng hệ thống nhà xưởng, kho bãi, đồng thời xin phép chính quyền cho mở rộng con đường dẫn vào nhà máy. Nhà xưởng, kho bãi, đường giao thông mà công ty X xây dựng thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Công cụ sản xuất.

B. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

C. Kế hoạch sản xuất.

D. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

Câu 7: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là nội dung thuộc khái niệm nào sau đây?

A. Thành phần kinh tế.

B. Cơ cấu kinh tế.

C. Tăng trưởng kinh tế.

D. Phát triển kinh tế.

Câu 8: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò là

A. nền tảng của lưu thông.

B. cơ sở của sản xuất.

C. một động lực kinh tế.

D. một đòn bẩy kinh tế.

Câu 9: Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa khi nó thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện cất trữ.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện thanh toán.

D. Thước đo giá trị.

Câu 10: Nhà máy sữa TH đã sử dụng robot tự hành trong nhiều khâu của sản xuất. Đồng thời sử dụng phần mềm quản lí kho bãi thông minh trên nền tảng tự động hóa. Việc làm trên của nhà máy TH đã thể hiện quá trình nào sau đây?

A. Hiện đại hóa.

B. Cơ khí hóa.

C. Công nghiệp hóa.

D. Chuyên môn hóa.

Câu 11: Do biết cách chọn giống và chăm sóc khoa học nên gà ở trang trại nhà bác K được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Bởi thế bác sản xuất ra đến đâu là tiêu thụ được đến đấy. Đối với sản phẩm gà nhà bác K, thị trường đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

B. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa.

C. Thông tin về cơ cấu, chủng loại, giá cả hàng hóa.

D. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất, tiêu dùng.

Câu 12: Yếu tố nào sau đây không thuộc tư liệu lao động?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ sản xuất.

C. Hệ thống quản lí sản xuất.

D. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 13: (2,5 điểm) Phát triển kinh tế có ý nghĩa thế nào với mỗi cá nhân? Giải thích vì sao tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội?

Câu 14: (2,5 điểm) Cạnh tranh là gì? Cho các ví dụ về sự cạnh tranh không lành mạnh? Em hãy nêu lên suy nghĩ của bản thân về sự cạnh tranh không lành mạnh đang diễn ra trong nền kinh tế nước ta hiện nay?

Câu 15: (2,0 điểm) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Là một học sinh, em cần làm gì để góp sức mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu

Mã 132

Mã 209

Mã 357

Mã 485

1

C

D

A

B

2

D

A

A

D

3

A

D

B

B

4

B

A

B

A

5

A

C

D

A

6

D

C

C

D

7

D

C

C

C

8

C

B

D

B

9

B

D

B

C

10

A

B

C

C

11

B

B

D

A

12

C

A

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu Nội dung Điểm

Câu 13

(2.5đ)

Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân (1đ) (Gợi ý trả lời)
- Tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm -> có thu nhập ổn định 0.25
- Có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ... 0.25
- Đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của bản thân 0.25
- Giúp cá nhân có điều kiện phát triển toàn diện 0.25
Giải thích vì sao tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội (1.5 đ) (Gợi ý trả lời)
- Mục đích cuối cùng của sự phát triển kinh tế là mang đến một xã hội công bằng và tiến bộ.

0.5
- Tăng trưởng kinh tế phải phù hợp với nhu cầu phát triển toàn diện của con người, phải đảm bảo cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn.

0.5
- Nếu chỉ quan tâm đến tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm
đến công bằng và tiến bộ xã hội thì có thể mang đến những hậu quả to lớn...

0.5
- Tăng trưởng kinh tế phải góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống con người về mọi mặt từ; văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường...

0.5
- Khi công bằng, tiến bộ xã hội được đảm bảo sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.
Lưu ý: Học sinh sẽ được điểm tuyệt đối nếu có ví dụ phù hợp
0.5

Câu 14

(2.5đ)

Khái niệm cạnh tranh (0.5 đ)
HS nêu được khái niệm cạnh tranh 0.5
Cho ví dụ về cạnh tranh không lành mạnh (1đ)
- Làm hàng giả, hàng nhái 0.25
- Buôn lậu trốn thuế 0.25
- Đầu cơ tích trữ 0.25
- Không quan tâm đến bảo vệ tài nguyên, môi trường 0.25
HS nêu suy nghĩ của bản thân (GV chấm theo hướng mở) (1đ)
- Đánh giá được thực trạng sự cạnh tranh không lành mạnh 0.25
- Chỉ ra được hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh 0.25
- Có thái độ lên án các hành vi đó 0.25
- Nêu được phương án xử lí 0.25
Câu 15 (2.0đ) Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1 đ) (HS có thể tách riêng hoặc nêu chung 2 khái niệm như SGK)
- HS nêu được khái niệm CNH 0.5
- HS nêu được khái niệm HĐH 0.5
Trách nhiệm HS (1 đ) (GV chấm theo hướng mở nhưng trên cơ sở phần trách nhiệm công dân trong sgk)
- Có nhận thức đúng về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của CNH, HĐH 0.25
- Nhận thức được trách nhiệm của bản thân với CNH, HĐH 0.25
- Có hành động phù hợp...... 0.5

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 11 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 11 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các tài liệu được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn GDCD năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 6.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm