Giải bài tập Địa 11

Địa lý 11 - Giải bài tập Địa 11 gồm lời giải bài tập sách giáo khoa Địa lí 11. Để học tốt Địa lý lớp 11, bạn nên tham khảo những lời giải hay mà chúng tôi cung cấp dưới đây mà không cần dùng tới sách giải Địa lý 11.

Địa Lí 11 - Giải bài tập Địa lý 11 - Để học tốt Địa lý 11

A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Bài 8: Liên bang Nga

Bài 9: Nhật Bản

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Bài 12: Ô-xtrây-li-a