Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán có đáp án

Trang 1/2 - Mã đề thi 005
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU
ĐỀ THI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC: 2017 2018
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề thi
005
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phương trình lượng giác :
3.tan 3 0x 
có nghiệm là :
A.
x2
3
k

B.
x
3
k
C.
x
6
k
D.
Câu 2: Điều kiện để phương trình
.sin 3cos 5mx x
có nghiệm là :
A.
4m
B.
4
4
m
m
≤
C.
34m
D.
44m≤
Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa
hai đường thẳng đó?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 4:
3
n
A 24
thì n có giá trị là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 5: Cho 10 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng khác nhau tạo nên từ 2
trong 10 điểm trên:
A. 90 B. 20 C. 45 D. 30
Câu 6: Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau ?
A. 20 B. 14 C. 24 D. 36
Câu 7: Cho dãy số
( )
n
u
với
1
n
n1
1
u
2
1
u ví i n = 2, 3, ...
2u
. Giá trị của u
4
bằng
A.
3
4
B.
4
5
C.
5
6
D.
6
7
Câu 8: Phương trình :
cos 0xm
vô nghiệm khi m là:
A.
1
1
m
m
<
>
B.
1m >
C.
11m≤
D.
1m <
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
3sin 2 5yx
lần lượt là:
A.
2v
B.
2 à8v
C.
5 à2v
D.
5 à3v
Câu 10: Số hoán vị
n
P 720
thì n có giá trị là:
A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
Câu 11: Điều kiện xác định của hàm số
1 sin
cos
x
y
x
A.
2
xk
≠
B.
2
2
xk
≠
C.
xk
D.
2
2
xk
≠
Câu 12: Phương trình lượng giác:
2
cos 2cos 3 0xx 
có nghiệm là:
A.
x2
2
k
B. Vô nghiệm C.
x2k
D.
x0
Câu 13: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?
A. Một điểm và một đường thẳng B. Ba điểm
C. Bốn điểm D. Hai đường thẳng cắt nhau
Câu 14: Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố tổng số chấm suất
hiện là 7
VnDoc.com
Trang 2/2 - Mã đề thi 005
A.
6
36
B.
2
9
C.
5
18
D.
1
9
Câu 15: Phương trình lượng giác :
0
cos3x cos12
có nghiệm là :
A.
2
x
45 3
k

B.
2
x
45 3
k

C.
2
x
45 3
k

±
D.
x2
15
k
±
Câu 16: Trong mp Oxy cho đường thẳng d phương trình: 2x y + 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua
phép tịnh tiến
(1; 3)v
là:
A. 2x – y = 0 B. 2x – y – 4 = 0 C. 2x – y – 6 = 0 D. 2x – y + 4 = 0
Câu 17: Cho M( 3 ; 0 ) Phép quay tâm O góc quay 90
0
biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ là:
A. (0 ; – 3 ) B. (– 3 ; 0) C. ( 3 ; 0) D. ( 0 ; 3 )
Câu 18: Số hạng thứ ba trong biểu thức khai triển của
5
x4
2x



là:
A. -20 B. -20x C. 20x D. -20x
2
Câu 19: Trong mp Oxy cho M(-4; 3). Ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -3 là:
A. (12;-9) B. (-9;12) C. (-7;0) D. (-12;-9)
Câu 20: Trong mp Oxy cho đường tròn (C) có phương trình
( ) ( )
114
22
yx
. Hỏi phép vị tự tâm O
tỉ số k = 2 biến (C) thành đường tròn nào sau đây:
A.
( ) ( )
228
22
yx
B.
( ) ( )
428
22
yx
C.
( ) ( )
128
22
yx
D.
( ) ( )
428
22
yx
Câu 21: Giả thiết nào kết luận đường thẳng a song song voiứ mặt phẳng (α)?
A. a // b và b // (α) B. a // ( ) và ( ) // (α) C. a (α) = D. a // b và b nằm trong (α)
Câu 22: Trong mp Oxy cho
(2; 1)v
và điểm M(2; 7). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến
v
là:
A. (4;8) B. (4;6) C. (0; 8) D. (4; -7)
Câu 23: .
Hình chóp S.ABCD có tất cả bao nhiêu mặt?
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 24: Cho dãy số
2
2
1
n
n
u
n
. Số
9
41
là số hạng thứ bao nhiêu?
A. 10 B. 9 C. 8 D. 11
Câu 25: Trong mp Oxy cho điểm M(1; -4). Ảnh của điểm M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực
hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay 180
0
và phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 là
A. (-2 ; 8) B. (8; -2) C. (-8 ; 2) D. (2; -8)
Câu 26: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển
sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán.
A.
2
7
B.
1
21
C.
37
42
D.
5
42
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Giải phương trình:
2sin 2 1 0
6
x




Câu 2: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 bạn trực nhật. Tính xác
suất để 3 học sinh được chọn cả nam nữ.
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SA.
1) Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (MBD) và (SAC).Chứng tỏ d song song với mặt phẳng
(SCD).
2) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MBC). Thiết diện đó là hình gì ?
----------- HẾT ---------
VnDoc.com
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
N KIỂM TRA HỌC KÌ I
Mã đề: 005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
21
22
23
24
25
26
A
B
C
D
VnDoc.com

Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin gửi tới bạn đọc bài viết Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán có đáp án để bạn đọc cùng tham khảo. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán là bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán của trường THPT Đông Hiếu, Nghệ An năm 2017-2018 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Đề thi gồm có 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Trong đó trắc nghiệm gồm có 26 câu và phần tự luận có 3 câu làm trong vòng 90 phút và có kèm đáp án. Đề tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của môn Toán 11 trong học kì 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết đề thi dưới đây nhé.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán có đáp án. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập hơn nữa nhé. Và để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập, mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất nhé.

Đánh giá bài viết
101 96.811
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm