Đề KSCL GDCD 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

Đề KSCL GDCD 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề KSCL GDCD 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bải tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

MÃ ĐỀ: 120

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 11 LẦN 1

NĂM HỌC 2018-2019 - MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút (Đề gồm 10 câu)

Câu 1 (1,0 điểm): Thế nào là sản xuất của cải vật chất? Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc và nhiều thứ cần thiết khác. Điều này thể hiện vai trò nào của sản xuất của cải vật chất?

Câu 2 (1,0 điểm): Nêu các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất? Theo em, kết cấu hạ tầng thuộc yếu tố nào của quá trình sản xuất?

Câu 3 (1,0 điểm): Thế nào là phát triển kinh tế? Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân?

Câu 4 (1,0 điểm): Nêu bản chất của tiền tệ. Vì sao vàng có vai trò tiền tệ?

Câu 5 (1,0 điểm): Nêu các chức năng cơ bản của tiền tệ? Bà A bán gà lấy tiền, rồi dùng tiền đó mua quần áo. Vậy tiền đó của bà A đã thực hiện chức năng nào của tiền tệ?

Câu 6 (1,0 điểm): Nêu các chức năng cơ bản của thị trường?

Câu 7 (1,0 điểm): Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường về quy mô cung – cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại…Điều này thể hiện chức năng nào của thị trường?

Câu 8 (1,0 điểm): Hàng hóa là gì? Bác B nuôi được 20 con gà. Bác B để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Câu 9 (1,0 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Con bò khi kéo cày trên đồng ruộng thì nó được coi là tư liệu lao động của người nông dân, nhưng khi con bò đó bị đưa vào lò mổ thì nó trở thành đối tượng lao động của những người làm nghề giết mổ gia súc”. Em có đồng ý với ý kiến này hay không? Tại sao?

Câu 10 (1,0 điểm): “Trên đường đi học về, Hùng và Thành trông thấy một đàn ong đang xây tổ ở trên cây. Hùng nói với Thành: Những con ong kia đang lao động chăm chỉ quá!

- Thành lắc đầu: Đúng là những con ong đang làm một cái tổ nhưng hành vi xây tổ của bầy ong kia không phải là hoạt động lao động.

- Hùng quả quyết: Rõ ràng là những con ong kia đang lao động rất chăm chỉ, sao cậu lại khẳng định là không phải?”

Đáp án Đề khảo sát chất lượng môn Giáo dục công dân

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

MÃ ĐỀ: 120

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL LỚP 11 LẦN 1

NĂM HỌC 2018-2019 - MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

HDC gồm: 02 trang

Nội dung trình bày

Điểm

Câu 1

Thế nào là sản xuất của cải vật chất? Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc và nhiều thứ cần thiết khác. Điều này thể hiện vai trò nào của sản xuất của cải vật chất?

1,0

1. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

2. Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc và nhiều thứ cần thiết khác. Điều này thể hiện vai sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội

0,5

0,5

Câu 2.

Nêu các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất? Theo em, kết cấu hạ tầng thuộc yếu tố nào của quá trình sản xuất?

1,0

1. Nêu các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất?

- Sức lao động.

- Đối tượng lao động.

- Tư liệu lao động

2. Kết cấu hạ tầng thuộc yếu tố nào của quá trình sản xuất?

Tư liệu lao động

0,5

0,5

Câu 3

Thế nào là phát triển kinh tế? Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân?

1,0

1. Thế nào là phát triển kinh tế?

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội

2. Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân?

- Tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no.

- Có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ

- Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng phong phú.

- Có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển con người toàn diện…

0,5

0,5

Câu 4

Nêu bản chất của tiền tệ. Vì sao vàng có vai trò tiền tệ?

1,0

1. Nêu bản chất của tiền tệ: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện chung của giá trị, đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa.

2. Vì sao vàng có vai trò tiền tệ?

- Vàng cũng là một hàng hóa, có giá trị sử dụng và giá trị, đóng vai trò vật ngang giá chung

- Vàng là kim loại hiếm, khối lượng nhỏ, giá trị lớn.

- Thuần nhất, không hư hỏng, dễ chia nhỏ…

0.5

0.5

Câu 5

Nêu các chức năng cơ bản của tiền tệ? Bà A bán gà lấy tiền, rồi dùng tiền đó mua quần áo. Vậy tiền đó của bà A đã thực hiện chức năng nào của tiền tệ?

1,0

1. Nêu các chức năng cơ bản của tiền tệ?

- Thước đo giá trị.

- Phương tiện lưu thông.

- Phương tiện cất trữ.

- Phương tiện thanh toán.

- Tiền tệ thế giới.

2. Tiền đó của bà A đã thực hiện chức năng nào của tiền tệ?

Phương tiện lưu thông

0,5

0,5

Câu 6

Nêu các chức năng cơ bản của thị trường?

1,0

- Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa.

- Thông tin.

- Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

1,0

Câu 7

Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường về quy mô cung - cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại…Điều này thể hiện chức năng nào của thị trường?

1,0

Chức năng thông tin

1,0

Câu 8

Hàng hóa là gì? Bác B nuôi được 20 con gà. Bác B để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

1,0

1. Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi - mua bán

2. Số gà của bác B có 15 con là hàng hóa

0,5

0,5

Câu 9

Có ý kiến cho rằng: “Con bò khi kéo cày trên đồng ruộng thì nó được coi là tư liệu lao động của người nông dân, nhưng khi con bò đó bị đưa vào lò mổ thì nó trở thành đối tượng lao động của những người làm nghề giết mổ gia súc”. Em có đồng ý với ý kiến này hay không? Tại sao?

1,0

- Em đồng ý với ý kiến trên, vì một vật nào đó là tư liệu lao động hay đối tượng lao động còn tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong quá trình sản xuất.

- Trong trường hợp trên, khi con bò giúp người nông dân kéo cày thì nó chính là tư liệu lao động, nhưng khi con bò đó bị đưa vào lò mổ để giết thịt thì rõ ràng nó đã trở thành đối tượng lao động của những người giết mổ gia súc.

0,5

0,5

Câu 10

Tình huống: “Trên đường đi học về, Hùng và Thành trông thấy một đàn ong đang xây tổ ở trên cây. Hùng nói với Thành: Những con ong kia đang lao động chăm chỉ quá!

Thành lắc đầu: Đúng là những con ong đang làm một cái tổ nhưng hành vi xây tổ của bầy ong kia không phải là hoạt động lao động.

Hùng quả quyết: Rõ ràng là những con ong kia đang lao động rất chăm chỉ, sao cậu lại khẳng định là không phải?”

Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Tại sao? Em hiểu thế nào là lao động?

1,0

- Em đồng ý với ý kiến của Thành.

- Vì tuy những con ong cũng có những động tác giống như động tác của con người nhưng đó không phải là hoạt động lao động mà là những hoạt động bản năng, những hoạt động không có ý thức của loài vật.

- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

- Lao động là hoạt động bản chất của con người, là tiêu chuẩn để phân biệt con người với loài vật. Hoạt động tự giác, có ý thức, có mục đích, biết chế tạo ra công cụ lao động là phẩm chất đặc biệt của con người.

0,25

0,25

0,25

0,25

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.340
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 11 Xem thêm