65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ÔN TẬP HỌC I CÔNG NGH 11
NĂM HỌC: 2016 2017

I. thuyết:
Câu 1: Từ khổ giấy A3 muốn kh giấy nhỏ hơn khổ giấy A4 ta làm như thế
nào?
A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy. B. Chia đôi khổ giấy.
C. Chia đôi chiều dài khổ giấy. D. Cả B C đều đúng.
Câu 2: Từ kh giấy A2 muốn kh giấy nhỏ hơn khổ giấy A3 ta làm như thế
nào?
A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy. B. Chia đôi khổ giấy.
C. Chia đôi chiều dài khổ giấy. D. Cả B C đều đúng.
Câu 3: Từ kh giấy A1 muốn kh giấy nhỏ hơn khổ giấy A2 ta làm như thế
nào?
A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy. B. Chia đôi khổ giấy.
C. Chia đôi chiều dài khổ giấy. D. Cả B C đều đúng.
Câu 4: Từ kh giấy A0 muốn kh giấy nhỏ hơn khổ giấy A1 ta làm như thế
nào?
A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy. B. Chia đôi khổ giấy.
C. Chia đôi chiều dài khổ giấy. D. Cả B C đều đúng.
Câu 5: Khổ giấy A1 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A4?
A. 4 lần B. 6 lần
C. 8 lần. D. 16 lần
Câu 6: Khổ giấy A1 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3?
A. 4 lần B. 6 lần
C. 8 lần. D. 16 lần
Câu 7: Khổ giấy A2 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A4?
A. 4 lần B. 6 lần
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. 8 lần. D. 16 lần
Câu 8: Khổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A3?
A. 4 lần B. 6 lần
C. 8 lần. D. 16 lần
Câu 9: Theo TCVN, từ khổ giấy Ao, chia bao nhiêu lần sẽ được khổ giấy A3?
A. 5 lần. B. 2 lần.
C. 4 lần. D. 3 lần.
Câu 10: Theo TCVN, từ khổ giấy Ao, chia bao nhiêu lần sẽ được khổ giấy A4?
A. 5 lần. B. 2 lần.
C. 4 lần. D. 3 lần.
Câu 11: Theo TCVN, từ khổ giấy A1, chia bao nhiêu lần sẽ được khổ giấy A3?
A. 5 lần. B. 2 lần.
C. 4 lần. D. 3 lần.
Câu 12: Theo TCVN, từ khổ giấy A1, chia bao nhiêu lần sẽ được khổ giấy A4?
A. 5 lần. B. 2 lần.
C. 4 lần. D. 3 lần.
Câu 13: Cho biết vị trí của khung tên trên bản vẽ kĩ thuật:
A. Góc trái phía trên bản vẽ. B. Góc phải phía dưới bản vẽ.
C. Góc phải phía trên bản vẽ. D. Góc trái phía dưới bản vẽ.
Câu 14: Tỉ lệ là:
A. Gồm tỉ lệ phóng to, tỉ lệ thu nhỏ tỉ lệ nguyên hình.
B. một số được thể hiện trên bản vẽ, thể số thập phân.
C. Tỉ số giữa kích thước trên hình biểu diễn và kích thước thực của vật thể.
D. Tỉ số giữa kích thước thực của vật thể kích thước trên hình biểu diễn.
Câu 15: Nét liền đậm dùng để vẽ:
A. Đường bao thấy, cạnh thấy. B. Đường bao khuất, cạnh khuất.
C. Đường tâm, đường trục đối xứng D. Đường gióng, đường kích thước.
Câu 16: Nét liền mảnh dùng để vẽ:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Đường bao thấy, cạnh thấy. B. Đường bao khuất, cạnh khuất.
C. Đường tâm, đường trục đối xứng D. Đường gióng, đường kích thước.
Câu 17: Nét đứt mảnh dùng để vẽ:
A. Đường bao thấy, cạnh thấy. B. Đường bao khuất, cạnh khuất.
C. Đường tâm, đường trục đối xứng D. Đường gióng, đường kích thước.
Câu 18: Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ:
A. Đường bao thấy, cạnh thấy. B. Đường bao khuất, cạnh khuất.
C. Đường tâm, đường trục đối xứng D. Đường gióng, đường kích thước.
Câu 19: Theo TCVN, kiểu ch dùng trong bảng vẽ thuật là:
A. Kiểu chữ ngang. B. Kiểu chữ đứng
C. Kiểu chữ nghiêng C. Tùy ý
Câu 20: Đường gióng vẽ vượt qua đường kích thước một khoảng:
A. 4
6mm B. 2
3mm
C. 2
4mm D. 2
6mm
Câu 21: Đường kích thước được vẽ bằng:
A. Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước.
B. Nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước.
C. Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước.
D. Nét liền đậm, vuông góc với phần tử ghi kích thước.
Câu 22: Đường gióng kích thước được vẽ bằng:
A. Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước.
B. Nét liền mảnh, vuông góc với phần tử ghi kích thước.
C. Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước.
D. Nét liền đậm, vuông góc với phần tử ghi kích thước.
Câu 23: Chọn phát biểu sai:
A. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi mặt cắt.
B. Hình biểu diễn mặt cắt các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt.
C. Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước.

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11

65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11. Đây là tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 11 hay và chất lượng dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 đang trong quá trình ôn tập để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn công nghệ sắp tới. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp 65 câu hỏi trắc nghiệm về môn Công nghệ lớp 11, tổng hợp lại toàn bộ kiến thức lý thuyết trong học kì 1 như kích thước khổ giấy, các nét vẽ kĩ thuật... mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

ÔN TẬP HỌC KÌ I CÔNG NGHỆ 11

I. Lý thuyết:

Câu 1: Từ khổ giấy A3 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy A4 ta làm như thế nào?

A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy.

B. Chia đôi khổ giấy.

C. Chia đôi chiều dài khổ giấy.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 2: Từ khổ giấy A2 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy A3 ta làm như thế nào?

A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy.

B. Chia đôi khổ giấy.

C. Chia đôi chiều dài khổ giấy.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 3: Từ khổ giấy A1 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy A2 ta làm như thế nào?

A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy.

B. Chia đôi khổ giấy.

C. Chia đôi chiều dài khổ giấy.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 4: Từ khổ giấy A0 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy A1 ta làm như thế nào?

A. Chia đôi chiều rộng khổ giấy.

B. Chia đôi khổ giấy.

C. Chia đôi chiều dài khổ giấy.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 5: Khổ giấy A1 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A4?

A. 4 lần

B. 6 lần

C. 8 lần.

D. 16 lần

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 65 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập hơn nữa nhé. Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong quá trình học tập, VnDoc mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
79 50.479
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nhi Huyền
  Nhi Huyền

  Cho xin đáp án với ạ

  Thích Phản hồi 19:40 20/12
  • Quốc Bảo
   Quốc Bảo Cho cái đáp án dùm ạ :)
   Thích Phản hồi 24/11/20
   • Nguyen Hoang
    Nguyen Hoang Có đáp án không ad 
    Thích Phản hồi 24/11/20

    Môn khác lớp 11

    Xem thêm