Đề thi KSCL môn Địa lý 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TỔNG HỢP
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Địa lí 11 (Dành cho lớp 11 Sử)
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian giao đề)
Câu 1 (3,0 đim)
a. Phân tích những thuận lợi khó khăn về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế
của khu vực Đông Nam Á.
b. Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc phân bố chủ yếu ở đâu? Tại sao lại
có sự phân bố đó?
Câu 2 (3,0 đim)
Cho bảng số liệu: Giá tr xut, nhp khu ca Trung Quc giai đon 1986 - 2012
( Đơn v : t USD )
Năm
1986
1995 2006 2012
Xuất khẩu
30,94
148,78 960,0 1897,0
Nhập khẩu
42,90
132,08 810,0 1664,0
a. V biu đ min th hin s thay đi cơ cu giá tr xut, nhập khẩu của Trung
Quốc trong giai đoạn 1986 - 2012 .
b. Nhận xét sự thay đổi cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai
đoạn trên.
Câu 3 (4,0 đim)
a. Trình bày kết quả hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc? Nguyên nhân nào
đưa đến kết quả đó?
b. Trình bày các mục tiêu chính của ASEAN? Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn
mạnh đến sự ổn định?
------------------ Hết ------------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Giám th không gii thích gì thêm.
H tên thí sinh…………………………………………S báo danh.................
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TỔNG HỢP
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN I
MÔN THI: ĐỊA (lp 11 S)
Thời gian làm bài: 90 phút
N
g
à
y
thi 22/8/2017
Câu Ý Hướng dẫn chấm Điểm
1
(3,0
đim)
a Phân tích những thuận lợi k khăn về điều kiện tự nhiên đ
phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
2,00
*Thun li
- Khí hậu nóng ẩm, nền nhiệt cao thuận lợi phát triển nông nghiệp.
- Hệ đất trồng phong p(đất feralit đất phù sa), màu mỡ... thun li
trồng lúa nước, cây công nghiệp...
- nhiều sông lớn (...) nguồn nước dồi dào....thuận lợi để phát triển
nông nghiệp, thủy điện.
- Vùng biển rộng lớn...thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển.
- Khoáng sản phong phú, đa dạng: dầu khí, than...nguồn nguyên, nhiên
liệu phát triển kinh tế.
- Diện tích rừng lớn, đa dạng về TP loài...phát triển lâm nghiệp.
*Khó khăn
- Địa hình bị chia cắt mạnh... nên đi lại khó khăn.
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt...
- Khai thác tài nguyên chưa hp lí nhất tài nguyên rừng, biển...
- Nạn cháy rừng vào mùa khô
(Lưu
ý
:HS có th t
r
ình bà
y
cách khác, nếu đún
g
vn cho đim ti đa)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
b Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc phân bố chủ yếu
đâu? Tại sao lại có sự phân bố đó?
1,00
- Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc phân bố chủ yếu miền
Đông, đặc biệt vùng duyên hải, tại các thành phố lớn như Bắc Kinh,
Thượng Hải, Trùng Khánh, …
- Nguyên nhân do: giáp biển, địa hình bẳng phẳng, nguồn nước dồi dào,
nguyên liệu cho n
g
ành công nghiệp đa dạng, lao động đông,….
0,50
0,50
2
(3,0
đim)
a Vẽ biểu đồ:
* X lý s liu :
Cơ cu giá tr xut, nhp khu ca Trung Quc (đơn v : %)
Năm 1986 1995 2006 2012
Xuất khẩu
41,9 53,0 54,2 53,3
Nhập khẩu
58,1 47,0 45,8 46,7
* V biu đồ Biểu đồ miền, đúng, đẹp, chính xác khoảng cách năm, ghi
đủ các chỉ số, chú thích, tên biểu đồ ..
0,50
1,50
b
Nhận xét: Cơ cu giá tr xut, nhp khu ca Trung Quc trong giai
đoạn 1986 -2012 không đều và có sự chuyển dịch:
- Tỉ trọng giá trị xuất khẩu liên tục tăng trong giai đoạn 1986 2006,
gần đây giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm trên 50% (DC)
- Tỉ trọng giá trị nhập khẩu liên tục giảm trong giai đoạn 1986 2006,
gần đây tăng nhẹ nhưng vẫn, chiếm dưới 50% (DC)
=> Cán cân thương mại của Trung Quốc chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu.
1,00
3
(4,0
a
Trình bày kết quả hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc?
Nguyên nhân nào đưa đến kết quả đó?
2,00
đim)
* Kết qu hin đại hóa công nghip ca Trung Quc
- Tập trung phát triển một số ngành có thể ng nhanh năng suất, đón
đầu, đáp ứng nhu cầu của nhân dân: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu,…
- Phát triển các ngành công nghiệp thuật cao: điện tử, khí chính
xác, sản xuất máy móc tự động,…
- Lượng hàng hóa sản xuất lớn, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới về sản
lượng…
- Phát triển công nghiệp địa pơng, sản xuất hàng tiêu dùng,…
* Nguyên nhân:
- Chuyển t“nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường” đã tạo
điều kiện cho các nhà máy chủ động lập kế hoạch sản xuất tìm kiếm
thị trường,…
- Thực hiện chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng các
khu chế xuất.
- Hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng các thành tựu công nghệ cao
trong công nghiệp.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
b Trình bày các mục tiêu chính của ASEAN? Tại sao mục tiêu của
ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?
2,00
* Trình bày các mc tiêu chính ca ASEAN:
- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục tiến bộ hội của các
nước thành viên.
- Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, nền kinh
tế, văn hóa, xã hội phát triển.
- Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa
ASEAN với các nước, khối nước hoặc tổ chức quốc tế khác.
=> Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
* Ti sao mc tiêu ca ASEAN li nhn mnh đến s phát trin:
- Bản thân mỗi nước trong khu vực ASEAN còn nhiều bất ổn định (do vấn
đề sắc tộc, tôn giáo,…)
- Giữa các nước còn nhiều tranh chấp phức tạp (biên giới, vùng biển,…)
- Ổn định điều kiện quan trọng để cùng phát triển, các thế lực bên ngoài
không có cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực…
(Lưu
ý
:HS ch cn nêu được 2 l
do đún
g
cho đủ s đim)
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00

Đề thi KSCL môn Địa lý 11 năm học 2018 - 2019

Để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi KSCL môn Địa lý 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, với 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 468
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm