Đề thi KSCL môn Vật lý 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BC NINH
T VT LÝ KTCN
thi gm 02 trang)
ĐỀ THI KIM TRA HÈ NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: Vt lý 11 Lp 11 Chuyên Toán, Lý, Hóa, Tin, Cn 1
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian phát đề)
Bài 1: (1,0 điểm)
Mt vt có khi ng m = 1kg đặt trên mt sàn nm ngang, được kéo bi mt lc theo phương
hp vi mt phng ngang góc 30
0
, với độ lớn không đổi F = 5N. Ban đầu vật đứng yên. Sau khi
chuyển động 3s, vật đi được quãng đường S = 2,5m. Cho biết g = 10m/s
2
. H s ma sát trượt gia
vt và mt sàn là bao nhiêu?
Bài 2: (2,0 điểm)
Mt vt nh khối lượng m trượt t đim cao nht ca mt hình
cu bán kính R c định trên mt phng nm ngang.
a.Tới độ cao h nào thì vt m ri hình cu?
b.B qua mi ma sát, vn tốc ban đầu ca vt m rt nh. Gi B
v trí ca vt trên hình cu, tại đó bán kính OB nghiêng góc
so vi phương thẳng đứng OA. Tính áp lc ca vt m tại điểm B.
Bài 3: (2,0 điểm)
Ba điện tích điểm q
1
= q
2
= q
3
= +5.10
-7
C được đặt trên mt phng ngang không ma sát tại ba đỉnh
của tam giác đều ABC cnh a = 10cm.
a.Xác định lc tác dụng lên điện tích đặt ti một trong ba đỉnh.
b.Phải đặt một điện tích đim q
0
đâu giá trị bằng bao nhiêu đ cho h các điện tích đó cân
bng?
Bài 4: (2,0 điểm)
Cho mạch điện đồ như hình 2. Cho các ngun ging nhau hoàn toàn
= 8,5V; r = 3
R
1
= 9; R
2
= 12; đèn loại 6V-3W.
a. Hỏi đèn có sáng bình thường không?
b. Tính hiệu điện thế gia hai cc ca mt ngun?
Bài 5: (2,0 đim)
Mt nguồn điện suất điện động
, điện tr trong r, cp
điện cho mt mạch ngoài có điện tr R thay đổi được.
a.Xác định R để mch ngoài tiêu th công sut cực đại? Tính
công sut cực đại đó và hiu sut ca nguồn điện khi đó.
0
30
B
R
1
A
Đ
R
2
b.Chng minh vi mt giá tr công sut mch ngoài P<P
max
thì có hai giá tr ca R và hai giá tr đó
tha mãn h thc R
1
R
2
=r
2
. Hiu sut ca nguồn điện trong hai trường hp R=R
1
R=R
2
liên h
với nhau như thế nào?
Bài 6: (1,0 đim)
Trong vùng không gian gia hai bn A, B tn ti hai
vùng điện trường đều AC và CB có cùng độ rng l.
Biết trong khoảng CB có cường độ điện trường ln
gấp đôi cường độ điện trường trong khong AC. Mt
electron đi vào vùng không gian gia A và B t bn
A có véc tơ vận tc hp vi bn A một góc α. Trong
quá trình chuyển động, electron ti gn bn B nht,
cách B một đoạn l/2. Xác định tm xa ca electron
trên bn A.
H và tên thí sinh: .............................................. S báo danh:
.....................................................................
--------------------- HT ---------------------
Ghi chú: Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
A +
B -
C
ng dn chm
Nội dung
Điểm
Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật:
, , ,
ms
N P F F
Theo định lụât II Niu-Tơn ta có:
ms
N P F F ma
Chiếu lên trục Ox:
. os
ms
F c F ma

(1)
Chiếu lên trục Oy:
.sin 0 .sinN P F N P F

(2)
22
0
2
2.
1/ 2 0,56 /
S
S v t at a m s
t
Từ (1) và (2)
. os .( .sin ) 0,5F c P F ma
0,5
0,5
Mốc thế năng tại A. Khi vật trượt theo mặt cầu xuống đến điểm C. Theo định
luật bảo toàn cơ năng:
(1)
Tại C:
Chiếu lên chiều hướng tâm:
Vật rời hình cầu khi N = 0
(2)
Từ (1) và (2)
Vật rời mặt cầu lúc:
h=R+Rcosβ=5R/3
b.Tại B: cos30
0
>2/3 Do vậy tại B vật chưa
rời mặt cầu.
Định luật bảo toàn cơ năng:
Tại B :
1,25
0,75
a.Vẽ hình lực tác dụng lên 1 điện tích tại A.
Độ lớn: F=
2
0
2
2
os30
kq
c
a
suy ra F0.39 N.
Phương của
F
là đường trung trực đi qua A, chiều ngược chiều đường cao AH.
b. Do tính chất đối xứng, để hệ 4 điện tích cân bằng thì q
0
đặt tại tâm G của tam
giác đều ABC, với GA=
3
a
.
Xét lực tổng hợp tác dụng lên điện tích tại A. Lực điện do q
0
tác dụng cân bằng
0,75
1,25
)cos1(2
2
1
)cos1(
22
gRvvmmgR
CC
ht
amNP
2
cos
c
v
P N m
R

cos
2
gRv
C
3
2
cos
)cos1(2
2
1
)cos1(
22
gRvmvmgR
BB
22
BB
BB
mv mv
Pcos N N mgcos
RR

2 (1 cos )
B
gRcos gR
Nm
R






B
N
)2cos3(
mg

Đề thi KSCL môn Vật lý 11 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi KSCL môn Vật lý 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập kèm theo đáp án, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm