Giáo án Địa lý 11 bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Giáo án môn Địa lý lớp 11

Giáo án Địa lý 11 bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả. Bài giáo án điện tử Địa lí 11 này sẽ giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức: Hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá với các nước đang phát triển.

2. Kĩ năng: Rèn luyện được các kỹ năng thu thập, xử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo các vấn đề mang tính toàn cầu.

3. Thái độ: Xây dựng ý thức học tập, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội nước nhà.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:

Các tài liệu tham khảo như: Các bài báo, tranh ảnh, băng hình về việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất, quản lí, kinh doanh.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  1. Ổn định lớp:
  2. Kiểm tra bài cũ:
  3. Vào bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Cá nhân

GV cho HS đọc SGK xác định yêu cầu của bài thực hành.

Hoạt động 2: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS đọc ô thông tin số 1, trả lời các câu hỏi:

- Hàng rào thuế quan dược bãi bỏ tạo thuận lợi gì cho thị trường, cho sản xuất?

- Nền sản xuất của các nước lạc hậu sẽ gặp những khó khăn gì?

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Nhóm

GV chia lớp thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ và yêu cầu các nhóm:

- Đọc các ô kiến thức, kết hợp với hiểu biết cá nhân để rút ra kết luận những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đang đặt ra với các nước đang phát triển.

- Các nhóm trao đổi, bàn luận về các kết luận của từng cá nhân trong nhóm, cuối cùng thống nhất kết luận chung.

- Phân công:

+ Nhóm 1: Làm việc với ô kiến thức số 2, 3.

+ Nhóm 2: Làm việc với ô kiến thức số 4, 5.

+ Nhóm 3: Làm việc với ô kiến thức số 6, 7.

Hoạt động 4: Cá nhân

Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. GV cho các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

GV kết luận các ý đúng, nhận xét, chuẩn kiến thức.

I. Xác định yêu cầu:

Xác định cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các đang phát triển.

II. Nội dung chính:

1. Tự do hoá thương mại

- Cơ hội: Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Thách thức: Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế.

2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ

- Cơ hội: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.

- Thách thức: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế.

3. Sự áp đặt nối sống, văn hoá của các siêu cường

- Cơ hội: Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại.

- Thách thức: Giá trị đạo đức biến đổi theo hướng xấu, ônhiễm xã hội, đánh mất bản sắc dân tộc.

4. Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận

- Cơ hội: Tiếp nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật.

- Thách thức: Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển.

5. Toàn cầu hoá trong công nghệ

- Cơ hội: Đi tắt, đón đầu từ đó có thể đuổi kịp và vựt các nước phát triển.

- Thách thức: Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu.

6. Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại

- Cơ hội: Thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kinh tế thế giới.

- Thách thức: Sự cạnh tranh quyết liệt.

7. Sự đa dạng hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế

- Cơ hội: Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước.

- Thách thức: Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên.

* Tổng kết:

- Cơ hội:

+ Khắc phục các khó khăn, hạn chế về vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ.

+ Tận dụng các tiềm năng của toàn cầu để phát triển nền kinh tế xã hội đất nước.

+ Gia tăng tốc độ phát triển.

- Thách thức:

+ Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn.

+ Chịu nhiều thua thiệt, rủi ro: tụt hậu, nợ nhiều, ô nhiễm, mất quyền tự chủ nền kinh tế…

IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ:

GV kết luận chung về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. GV yêu cầu HS về nhà hoàn thiện bài thực hành.

GV đánh giá kết quả tiết học, đánh giá tinh thần làm việc của từng cá nhân, các nhóm.

Tài liệu liên quan tới Địa lí 11 bài 4:

Đánh giá bài viết
8 23.789
Sắp xếp theo

    Giáo án Địa lý lớp 11

    Xem thêm