Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài tập trắc nghiệm về Sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh học 11

Bên cạnh lý thuyết về phần Sinh trưởng và phát triển ở động vật thì VnDoc.co xin gửi tới bạn đọc bài đọc Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật vừa được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học lớp 11 trong chương trình. Mời thầy cô và các em tải về tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp 15 câu trắc nghiệm về sinh trưởng và phát triển ở động vật, câu hỏi có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

1. Sinh trưởng của động vật là hiện tượng:

A. tăng kích thước và khối lượng cơ thể B. đẻ con

C. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể D. phân hoá tế bào

2. Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

A. sinh trưởng B. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

C. Phân hoá tế bào D. tất cả đều đúng

3. Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn:

A. phôi B. phôi và hậu phôi

C. hậu phôi D. phôi thai và sau khi sinh

4. Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn:

A. phôi B. phôi và hậu phôi

C. hậu phôi D. phôi thai và sau khi sinh

5. Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

6. Sự phát triển của ong, muỗi là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

7. Sự phát triển của ếch, nhái là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

8. Sự phát triển của tôm, ve sầu là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

9. Sự phát triển của cào cào, cua là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

10. Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây.

A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi

B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan

C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử

D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan

11. Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:

A. Bướm → trứng → sâu → nhộng → bướm

B. Bướm → sâu → trứng → nhộng → bướm

C. Bướm → nhộng → sâu → trứng → bướm

D. Bướm → nhộng → trứng → sâu → bướm

12. Sơ đồ phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở châu chấu theo thứ tự nào sau đây:

Lột xác
A. Châu chấu trưởng thành → ấu trùng----→ ấu trùng → trứng → châu chấu trưởng thành

Lột xác
B. Châu chấu trưởng thành → trứng → ấu trùng----→ ấu trùng → châu chấu trưởng thành

C. Châu chấu trưởng thành → ấu trùng → trứng → châu chấu trưởng thành

D. Tất cả đều sai

13. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển không qua biến thái.

A. Cánh cam, bọ rùa B. Cá chép, khỉ

C. Bọ ngựa, cào cào D. Tất cả đều đúng

14. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn.

A. Cánh cam, bọ rùa B. Cá chép, khỉ

C. Bọ ngựa, cào cào D. Tất cả đều đúng

15. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

A. Cánh cam, bọ rùa B. Cá chép, khỉ

C. Bọ ngựa, cào cào D. Tất cả đều đúng

16. Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

A. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

B. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

17. Sinh trưởng là sự...................... về mặt kích thước và............ tế bào. Tốc độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào ............................. và là một chỉ tiêu quan trọng trong .................................

A. gia tăng - số lượng - kiểu hình - chọn giống.

B. phát triển - số lượng - từng loài - chọn giống.

C. gia tăng - số lượng - kiểu gen - chăn nuôi.

D. phát triển - khối lượng - từng loài - chọn giống.

18. Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

A. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

B. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

C. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

D. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
3 32.329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 11 Xem thêm