Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Dương Đình Nghệ - Thanh Hóa

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1.
lim 2 3n bằng
A.
.
B.
3.
C.
5.
D. .
Câu 2. Biết
1
13
lim
3
n
n
a
b
( a, b là hai số tự nhiên và
a
b
tối giản). Giá trị của
ab
bằng
A.
3.
B.
1
.
3
C.
0.
D.
4.
Câu 3.
2
1
lim( 2 3)
x
xx

bằng
A.
5.
B.
0.
C.
4.
D.
4.
Câu 4. Biết
2
lim
12
x
x
a
x
b


( a, b là hai số tự nhiên và
a
b
tối giản). Giá trị của
ab
bằng
A.
3.
B.
1.
C.
3.
D.
1.
Câu 5:
2
23
lim
24
n
nn

bằng
A.
2.
B.
1.
C.
0.
D.
.
Câu 6. Biết rằng phương trình
53
310xx xcó duy nhất 1 nghiệm
0
,
x
mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.

0
0;1 .x B.

0
1; 0 .x  C.

0
1; 2 .x D.

0
2; 1 .x 
Câu 7. Cho hàm số
32
232.yx x x 
Giá trị của
1y
bằng
A.
7.
B.
4.
C.
2.
D.
0.
Câu 8. Đạo hàm của hàm số sin 2yx
bằng
A.
cos 2 .yx
B. 2cos2 .yx
C. 2cos2 .yx
 D. cos 2 .yx

Câu 9. Đạo hàm của hàm số
1
1
x
y
x
bằng
A.

2
2
.
1
y
x
B. 1.y
C.

2
2
.
1
y
x
D.
2
.
1
y
x
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
2
1yx
bằng
A.
2.yx
B.
2
.
21
x
y
x
C.
2
1
.
21
y
x
D.
2
.
1
x
y
x
Câu 11. Biết
B
cắt mặt phẳng

tại điểm
I
thỏa mãn
3,
I
AIB
mệnh đề nào dưới đây đúng ?
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
(
Đ
thi
g
m có 02 tran
g
)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán-Lớp 11
Thi gian làm bài: 90 phút
ĐỀ 111
A.




4, 3, .dA dB
B.




3, , .dA dB
C.




3, 4, .dA dB
D.




,3,.dA dB
Câu 12. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
khi và chỉ khi góc giữa chúng bằng
o
90 .
B. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa 2 vectơ chỉ phương của 2 đường thẳng đó.
C. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau khi và chỉ khi góc giữa chúng bằng
o
90 .
D. Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa 2 đường thẳng lần lượt vuông góc với 2 mặt phẳng đó.
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (1 điểm). Tính các giới hạn sau:
a.

32
lim 2 1 ;
x
xxx


b.
3
12
lim .
3
x
x
x

Câu 2 (1 điểm). Tính đạo hàm cấp 1 của mỗi hàm số sau:
a.


2
24;yx xx
b.
2
21
cot tan .
2
x
y
x

Câu 3 (1 điểm). Tìm giá trị của tham số a để hàm số


xx
khi x
fx
x
x
akhix
2
45
1
()
1
21
liên tục tại
0
1.x
Câu 4 (1 điểm). Cho hàm số
cos 2 .
f
xx
Gọi

C
là đồ thị của hàm số

50
.
y
fx
Viết phương trình
tiếp tuyến của

C tại điểm có hoành độ
.
6
x
Câu 5 (3 điểm). Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
A
BCD
là hình vuông cạnh
,a

SA ABCD
và góc giữa
SD
với mặt đáy bằng
o
45 .
Gọi
,,
M
NP
lần lượt là các điểm trên cạnh
,,SA SC SD
sao cho
,SM MA
2SN NC
2.SP PD
a. Chứng minh rằng
;SAC BD

.SAB SBC
b. Chứng minh rằng
.
A
PNP
c. Tính côsin của góc giữa 2 mặt phẳng

M
CD
.
B
NP
…………………………
Hết………………………..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1.

lim 2 3n bằng
A.
.
B.
3.
C.
5.
D.
.
Câu 2. Biết
1
14
lim
4
n
n
a
b
( a, b là hai số tự nhiên và
a
b
tối giản). Giá trị của
ab
bằng
A.
4.
B.
1
.
4
C.
5.
D.
0.
Câu 3.
2
1
lim( 2 3)
x
xx

bằng
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
6.
Câu 4. Biết
3
lim
14
x
x
a
x
b


( a, b là hai số tự nhiên và
a
b
tối giản). Giá trị của
ab
bằng
A.
5.
B.
3.
C.
5.
D.
1
.
4
Câu 5.
2
2
23
lim
24
n
nn

bằng
A.
2.
B.
1.
C.
0.
D.
.
Câu 6. Biết rằng phương trình
74
3660xxx
có duy nhất một nghiệm
0
,
x
mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.

0
0;1 .x B.

0
1; 0 .x  C.

0
1; 2 .x D.

0
2; 1 .x 
Câu 7. Cho hàm số
32
232.yx x x 
Giá trị của

1y
bằng
A.
7.
B.
4.
C.
2.
D.
0.
Câu 8. Đạo hàm của hàm số
sin 2yx
bằng
A.
cos 2 .yx
B. 2cos2 .yx
C. 2cos2 .yx

D. cos 2 .yx

Câu 9. Đạo hàm của hàm số
21
1
x
y
x
bằng
A.

2
2
.
1
y
x
B. 1.y
C.

2
1
.
1
y
x
D.
2
3
.
(1)
y
x
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
2
5yx
bằng
A.
5.yx
B.
2
.
25
x
y
x
C.
2
1
.
25
y
x
D.
2
.
5
x
y
x
Câu 11. Biết
B
cắt mặt phẳng

tại điểm
I
thỏa mãn
4,IA IB
mệnh đề nào dưới đây đúng ?
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
(
Đ
thi
g
m có 02 tran
g
)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán-Lớp 11
Thi gian làm bài: 90 phút
ĐỀ 112

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018

Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Dương Đình Nghệ - Thanh Hóa, nội dung tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Dương Đình Nghệ - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.938
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm