Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN : TOÁN KHỐI 11
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đề.
Đề gồm 02 trang.
——————
H và tên thí sinh:........................................................S báo danh................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1:
1
lim
23
x
x


bằng ?
A.
0
B.

C.
1
2
D.

Câu 2: Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng 2.
A.
21
lim
2
n
n
B.
21
lim
2
n
nn
C.
2
41
lim
2
n
n
D.
2
41
lim
2
n
n
Câu 3: Cho cấp số cộng

n
u
biết
1
3u 
6
27u
. Công sai của cấp số cộng đó là?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 4: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
3yx x
tại điểm

1; 2A
có hệ số góc k bằng ?
A.
0k
B.
6k
C.
3k 
D.
6k 
Câu 5: Đạo hàm của hàm số

2
os 2
f
xc x
bằng :
A.
sin 4
x
B.
sin 4
x
C.
2
sin 2
x
D.
2sin4
x
Câu 6: Vi phân của hàm số


2
1yx
bằng :
A.
21d
y
xdx
B.

21dy x 
C.

2
1dy x dx
D.

21d
y
xdx 
Câu 7: Cho hình chóp
.DS ABC
, đáy
ABCD
là hình thoi,
SA ( )
A
BCD
. Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
SA BD
B.
AD SC
C.
SCBD
D.
SOBD
Câu 8: Chóp tứ giác đều
.DSABC
có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khoảng cách từ S đến
mặt phẳng
()
BCD
bằng.
A.
2
a
B.
3
a
C.
a
D.
2
a
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 9:(2 đim). Tìm giới hạn sau:
a)

32
lim 3 2 1
x
xxx

 b)
2
3
12
lim .
9
x
x
x

Câu 10: (1 đim). Cho hàm số
21
2
x
y
x
có đồ thị (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
:3 2 0xy
Câu 11:(1đim). Cho hàm số

2
12
(4)
4
1( 4)
xx
x
yfx
x
mx x




. Xác định m để hàm số đã cho liên
tục tại
4x 
.
Câu 12:(3 đim). Cho hình chóp
.DSABC
, đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a, SA vuông góc với mặt
phẳng
()
BCD
2SA a
. Gọi
,EF
lần lượt là hình chiếu vuông góc của
A
trên
,SB SD
.
a) Chứng minh

A
ESBC
A
FSDC
.
b) Tính góc giữa mặt phẳng

SBC
và mặt phẳng đáy.
c) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng

A
EF
.
Tính diện tích của thiết diện theo
a.
Câu 13:(1đim). Cho hình vuông
1
C độ dài cạnh
bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành
bốn phần bằng nhau nối các điểm chia một cách thích
hợp để được hình vuông
2
C ( tham khảo hình vẽ). Từ
hình vuông
2
C tiếp tục làm như vậy để được hình vuông
3
C ,... . Tiếp tục quá trình trên ta được dãy các hình
vuông
123
, , ,..., ...
n
CC C C . Gọi
123
, , ,..., ...
n
SSS S tương
ứng là diện tích các hình vuông
123
, , ,..., ...
n
CC C C .
Tính tổng
123
... ...
n
SSS S
----------------------Hết-----------------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOÁN 11 NĂM HỌC 2017-2018
I. Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm
1A 2C 3B 4A 5D 6D 7B 8D
II. Tự luận:(8 điểm)
Câu Nội dung trình bày Điểm
Câu 9
(2điểm)
a)

32
lim 3 2 1
x
xxx

 b)
2
3
12
lim .
9
x
x
x

a(1 điểm)

32
lim 3 2 1
x
xxx

 
3
23
32 1
lim 1
x
x
x
xx





0. 25 đ
3
lim
x
x


,
0.25 đ
23
32 1
lim 1 1 0
x
xx x





0.25 đ
Vậy

32
lim 3 2 1
x
xxx

 
0. 25 đ
b(1 điểm)
2
3
12
lim
9
x
x
x

2
3
( 1 2)( 1 2)
lim
(9 )( 1 2)
x
xx
xx
 

0.25 đ
2
3
3
lim
(9 )( 1 2)
x
x
xx

0.25 đ
3
1
lim
(3 )( 1 2)
x
xx

0.25 đ
11
24
(3 3)( 3 1 2)


0.25 đ
Câu 10:
(1 đim).
Cho hàm số
21
2
x
y
x
có đồ thị (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song
với đường thẳng
:3 2 0xy
Ta có

2
3
'
2
y
x
0.25 đ

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc, nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Toán 11 nhanh và hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm