Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc

SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 11
Thi gian: 90 phút(không k thi gian phát đề)
MA TRẬN
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận dụng
cao
Giới hạn
- S câu
3 1 4
- S đim
1,5 1,0 2,5
Đạo hàm
- S câu
4 1 1 1 7
- S đim
1,0 1,5 1.0 1,0 4,5
Quan hệ vuông góc
- S câu
2 1 2 5
- S đim
0,5 0,5 2.0 3.0
TNG S CÂU HI
3 2 2 3 16
TNG S ĐIM
3.0 2.0 2.0 3.0 10.0
T L
30% 20% 20% 30% 100%
SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 11
Thi gian: 90 phút(không k thi gian phát đề)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 2điểm)
Câu 1: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0?
A. lim
3
n
; B.
2
32
231
lim
43
nn
nn


; C. lim
*k
nk
.D. lim
3
2
3
n
n
Câu 2:
3
1
lim
26
x
x
x
là:
A.
1
2
B.
1
6
C.

D.

Câu 3: Đạo hàm của hàm số
47
1
x
y
x
là:
A.
2
3
'
(1)
y
x

B.
2
3
'
(1)
y
x

C.
2
11
'
(1 )
y
x
D.
2
11
'
(1 )
y
x
Câu 4:Hàm
số
sin 2 5cos 8
f
xxx
có đạo hàm là:
A.
'( ) 2 os2 5sin
f
xcx x
. B.
'( ) 2 os2 5sin
f
xcx x
.
C.
'( ) os2 5 sin
xcx x
. D.
'( ) 2 os2 5sin
f
xcx x
.
Câu 5:Một chất điểm chuyển động có phương trình
32
S(t) t 3t 5t 2 
. Trong đó t > 0,
t tính bằng giây(s) và S tính bng mét(m). Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 3 là:
A.
2
24 /ms
B.
2
17 /ms
C.
2
14 /ms
D.
2
12 /ms
Câu 6:Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
4
() 2 4 1
f
xxxtại điểm M(1; -1) hệ số góc
bằng:
A. 4B. -12 C. 1 D. 0
Câu 7: Cho hình hp ABCD.ABCD, có
,,'.
A
BaADbAA c
  
Gi I là trung
điểm của BC’. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
11
AI a b c
22


B.
AC' a b c

C.
11
AI a b c
22


D.
AC' 2(a b c)

Câu 8:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy.
B. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật.
C. Hình hộp có các cạnh bằng nhau gọi là hình lập phương.
D. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều.
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 8điểm)
Câu 1(2,5đim):
a) Tìm cácgiới hạn sau
i)
53
lim ( 3 5 2)
x
xxx


ii)
2
421
lim
23
x
x
xx
x


b) Tính đạo hàm của hàm số
4
2
n
ym
x




,( với m,n là tham số) tại điểm x = 1
Câu 2(1,0 đim):Tìm a để hàm số
2
32
2
()
2
12
xx
x
fx
x
ax x


liên tụctại
2.
x
Câu 3(2,0đim)
a. Cho hàm số
32
52yx x có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết
tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
37yx
b. Cho hàm số
1
x
m
y
x
có đồ thị là
()
m
C
. Gọi
1
k
là hệ số góc của tiếp tuyến tại giao
điểm của đồ thị
()
m
C
với trục hoành.Gọi
2
k
là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị
()
m
C
tại điểm có hoành độ x =1 . Tìm tất cả giá trị của tham số m sao cho
12
kk đạt g tr
nhỏ nhất
Câu 4(2,5đim): Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O.Biết

SA ABCD ,
3
3
a
SA
.
a. Chứng minh
BC SB
b. Gọi M là trung điểm của SC. Chứng minh
BDM ABCD
c. Tính góc giữa đường thẳng SB và mp(SAC) .
-------------------------------HẾT--------------------------------
n
ế
u
n
ế
u

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc, tài liệu có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm