Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Long An

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 12
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN
Chương trình: Xét Đại học (Trừ 12T)
(Đề gồm 08 trang) Thời gian: 90 phút
Hình thức: Trắc nghiệm
(Học sinh làm bài trên phiếu trả lời kèm theo)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Một khối lăng trụ chiều cao bằng
2a
diện tích đáy bằng
2
2a
. Tính thể tích khối
lăng trụ.
A.
3
4V a
. B.
2
4
3
a
V
. C.
3
4
3
a
V
. D.
3
2
3
a
V
.
Câu 2: Cho hàm số
3
log 2 1
f x x
. Tính giá trị của
0
f
.
A.
2
. B.
. C.
2ln3
. D.
0
.
Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
tam giác
ABC
vuông tại
A
,
AB BB a
,
2AC a
. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
a
. C.
3
2a
. D.
3
a
.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số
y f x
.
A.
1
B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 5: Hình bên đồ thị của hàm số
y f x
. Hỏi đồ thị hàm số
y f x
đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
2;

. B.
0;1
. C.
0;1
2;

. D.
1;2
.
Mã đề 123
Câu 6: Cho hàm số
y f x
xác định, đạo hàm cấp một cấp hai trên khoảng
;a b
0
;x a b
. Khẳng định nào sau đây SAI?
A.
0
0
y x
0
0
y x
thì
0
x
là điểm cực tiểu của hàm số.
B.
0
0
y x
0
0
y x
thì
0
x
là điểm cực trị của hàm số.
C. Hàm số đạt cực đại tại
0
x
thì
0
0
y x
.
D.
0
0
y x
0
0
y x
thì
0
x
không là điểm cực trị của hàm số.
Câu 7: Cho
a
,
b
,
c
các số thực dương thỏa mãn
2
log 5
4a
,
4
log 6
16b
,
7
log 3
49c
. Tính giá
trị
2
2 2
7
2 4
log 3
log 5 log 6
3T a b c
.
A.
88T
. B.
126T
. C.
3 2 3
T
. D.
5 2 3
T
.
Câu 8: Một chất điểm chuyển động theo quy luật
3 2
6s t t t
với
t
thời gian tính từ lúc
bắt đầu chuyển động,
s t
quãng đường đi được trong khoảng thời gian
t
. Tính thời
điểm
t
tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất.
A.
1.t
B.
3.t
C.
4.t
D.
2.t
Câu 9: Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:
A. Hình cầu có vô số mặt phẳng đối xứng.
B. Mặt cầu mặt tròn xoay sinh bởi một đường tròn khi quay quanh một đường kính của
nó.
C. Cắt hình trụ tròn xoay bằng một mặt phẳng vuông góc với trục thu được thiết diện
hình tròn.
D. Cắt hình nón tròn xoay bằng một mặt phẳng đi qua trục thu được thiết diện là tam giác
cân.
Câu 10: Cho hàm số
3 2
y f x ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ ở bên. Mệnh đề nào
sau đây đúng?
A.
0a
,
0b
,
0c
,
0d
. B.
0a
,
0b
,
0c
,
0d
.
C.
0a
,
0b
,
0c
,
0d
. D.
0a
,
0b
,
0c
,
0d
.
Câu 11: Tìm nghiệm phương trình
3
log 2 1 3
x
.
A.
4
. B.
0
. C.
13
. D.
12
.
Câu 12: Tìm nghiệm phương trình
4 2
2log log 3 2
x x
.
A.
4x
. B.
1x
. C.
3x
. D.
16x
.
Câu 13: Cho hàm số
1
1
x
y
x
đồ thị
( ).C
Gọi
d
tiếp tuyến của
( )C
tại điểm tung độ
bằng 3. Tìm hệ số góc
k
của đường thẳng
.d
A.
1
.
2
B.
2.
C. 2. D.
1
.
2
Câu 14: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1
. B. m số đồng biến trên khoảng
;1
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1; 3
.
Câu 15: Tính giá trị của
log 4
a
a
với
0, 1a a
.
A.
16
. B.
8
. C.
4
. D.
2
.
Câu 16: Cho hình trụ bán kính đáy bằng 3 cm, độ dài đường cao bằng 4 cm. Tính diện tích
xung quanh của hình trụ này.
A.
2
22 cm
. B.
2
24 cm
. C.
2
20 cm
. D.
2
26 cm
.
Câu 17: Cho khối chóp
.S ABC
đáy tam giác đều,
SA ABC
SA a
. Biết rằng thể tích
của khối
.S ABC
bằng
3
3a
. Tính độ dài cạnh đáy của khối chóp
.S ABC
.
A.
3 3a
. B.
2 3a
. C.
2a
. D.
2 2a
.
Câu 18: Hình hộp đứng đáy là hình thoi (không là hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 19: Đường cong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
1
2
x
y
. B.
2
x
y
. C.
2
2 1y x x
. D.
0,5
log
y x
.

Đề thi học kì 1 Toán 12 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Long An. Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 50 câu, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Long An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm