Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/5 - đề thi 121
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC I
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thời gian phát đề)
đề 121
A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
3 2
1
x
y
x
A.
3.x
B.
1.x
C.
2.x
D.
1.x
Câu 2:
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2 1
1
x
y
x
trên đoạn
.
A.
4
.
3
B.
2.
C.
5
.
4
D.
1.
Câu 3: S nghiệm của phương trình
2
2 4 1
2
log 2 log 5 log 8 0 x x
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 4:
Tìm các giá trị của m để hàm số
3 2 2
1
( 4) 1
3
y x mx m x
đạt cực đại tại điểm
3x
.
A.
5
.
1
m
m
B.
5.m
C.
1.m
D.
3
.
1
m
m
Câu 5: Cho hàm số
2
log 2y x x
. Mệnh đề nào ới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;1
nghịch biến trên khoảng
1;2 .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;1
đồng biến trên khoảng
1;2 .
C.
Hàm số nghịch biến trên các khoảng
;0
2; .
D.
Hàm số đồng biến trên khoảng
0;2
nghịch biến trên khoảng
2; .
Câu 6: Khối nón bán kính đáy bằng
a
độ dài đường sinh bằng
2a
thể tích bằng.
A.
3
2
.
3
a
B.
3
3 .a
C.
3
3
.
3
a
D.
3
2 .a
Câu 7: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập
.
A.
3
log .y x
B.
3
4
.y x
C.
2 .
x
y
D.
5 .
x
y
Câu 8: Khối đa diện đều loại
3;3
bao nhiêu mặt ?
A.
8.
B.
12.
C.
6.
D.
4.
Câu 9:
Cho số thực
a
với
0 1a
. Rút gọn biểu thức
3
log
a
P a
.
A.
3
.
2
P
B.
6.P
C.
3.P
D.
3 .P a
Câu 10: Tìm các giá trị của tham số
m
để đường thẳng
:d y x m
giao với đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
tại hai điểm phân biệt
,A B
sao cho độ dài đoạn thẳng
AB
nhỏ nhất.
A.
1.m
B.
0.m
C.
2.m
D.
2.m
Câu 11:
Cho a số thực dương. Viết
1
3
5
.a a
dưới dạng lũy thừa với số hữu tỉ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/5 - đề thi 121
A.
17
10
.a
B.
3
10
.a
C.
2
15
.a
D.
13
15
.a
Câu 12:
Tìm
a
, biết rằng
1
2
2
3 3a a
.
A.
2 3.a
B.
3.a
C.
3.a
D.
0 1.a
Câu 13: Bảng biến thiên dưới đây của hàm số nào trong các hàm số sau ?
x

2
y
y
1

1
A.
1
.
2
x
y
x
B.
1
.
2
x
y
x
C.
2 1
.
1
x
y
x
D.
3
.
2
x
y
x
Câu 14: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ sau:
Hỏi hàm số
( )y f x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?
A.
0; .
B.
1;2 .
C.
;0 .
D.
2;2 .
Câu 15: Điểm cực đại của hàm số
3 2
3 9 2y x x x
A.
1.
B.
3.
C.
2.
D.
25.
Câu 16: Cho hàm số
10
x
y
. Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
Đồ thị hàm số nhận trục hoành tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm s luôn nằm phía trên trục hoành.
C. Đồ thị hàm số luôn nằm bên phải trục tung.
D.
Hàm số đồng biến trên
.
Câu 17:
Cho hàm số
y f x
bảng biến thiên như sau:
Hỏi đồ thị hàm số
y f x
bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
Câu 18: Cho tứ diện
ABCD
1AB AC BD CD
. Khi thể tích của khối tứ diện
ABCD
lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng
AD
BC
bằng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/5 - đề thi 121
A.
3
.
3
B.
2
.
2
C.
1
.
3
D.
2 3
.
3
Câu 19:
Cho hình chóp đều
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh bằng 6, góc tạo bởi giữa
mặt n mặt phẳng đáy bằng
0
45
. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
.S ABC
.
A.
75
.
4
B.
36 .
C.
75 .
D.
18 .
Câu 20:
Cho hàm số
4
1y x
, khẳng định nào ới đây đúng ?
A. Hàm số luôn đồng biến trên
. B. Hàm số luôn nghịch biến trên
.
C.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
( ;0)
.
D.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
(0; )
.
Câu 21:
Cho hai số dương
,a b
khác 1. Biết rằng
0
lim 0, lim log
x
b
x
x
a x


. Mệnh đề
nào ới đây đúng ?
A.
0 1
.
1
a
b
B.
1
.
0 1
a
b
C.
1
.
1
a
b
D.
0 1
.
0 1
a
b
Câu 22: Cho hàm số
( )y f x
bảng biến thiên như sau
x

0
2
y
0
0
y

3
2
Giá tr cực tiểu của hàm số
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
2.
Câu 23:
Cho hàm số
y f x
liên tục trên
bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
Hàm số giá trị lớn nhất bằng
5
hàm số giá trị nhỏ nhất bằng
2
.
B. Hàm số không giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất bằng
2
.
C.
Hàm số giá trị lớn nhất bằng
4
giá trị nhỏ nhất bằng
2
.
D.
Hàm số giá trị lớn nhất bằng
5
giá trị nhỏ nhất bằng
1
.
Câu 24: Đường cong trong hình sau đồ thị của hàm số o trong các hàm số dưới đây ?

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập được tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm