Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng năm học 2019-2020

101:CCBDDDDDDADCDBCBDBBADDCBADBADCDBDDBACDAACCDDDACDBB
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đề: 101 Trang
1
/
7
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN
MÔN TOÁN 12
(Đề 6 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ n: ..................................................................... Số báo danh: .................
ĐỀ: 101
Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu.
Câu 1: Cho
5
log 3 ,m=
khi đó
25
log 81
bằng
A.
2
.
3
m
B.
.
2
m
C.
D.
3
.
2
m
Câu 2: Bác Bình tham gia chương trình bảo hiểm An sinh hội của công ty bảo hiểm với thể lệ như sau: C
đến tháng
9
hàng năm bác Bình đóng vào công ty
20
triệu đồng với lãi suất hàng năm không đổi
6%
/ m.
Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm bác Bình thu về tổng tất cả số tiền lớn hơn
400
triệu đồng?
A.
14
năm. B.
11
năm. C.
13
năm. D.
12
năm.
Câu 3: Tổng các nghiệm của phương trình
( ) ( )
2
3 3
log 3 log 9 7 0x x+ - =
bằng
A.
84.
B.
244
.
81
C.
D.
244
.
3
Câu 4: Số chỉnh hợp chập
3
của
10
phần tử
A.
3
10
C
B.
3
.P
C.
10
.P
D.
3
10
.A
Câu 5: Với
C
một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số
2cosf x x x
A.
2
2sin x x C
. B.
2
2sin
2
x
x C
. C.
2sin 1x C
. D.
2
2sin
2
x
x C
.
Câu 6: Tích phân
1
2 1
dx
x +
ò
bằng
A.
ln(2 1).x +
B.
ln 2 1.x+
C.
2ln 2 1.x+
D.
1
ln 2 1 .
2
x +
Câu 7: Cho nh lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy
ABC
vuông tại
,A
3AB a=
,
.AC AA a
¢
= =
Sin góc
giữa đường thẳng
AC¢
mặt phẳng
( )
BCC B
bằng
A.
6
.
3
B.
10
.
4
C.
3
.
3
D.
6
.
4
Câu 8: Cho khối nón bán nh đáy
2r
, chiều cao
2 3h
. Thể tích của khối nón
A.
4 3
2
B.
8 3
C.
2 3
3
D.
4 3
3
Câu 9: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
,
SA a
SA
vuông góc với mặt đáy.
M
trung điểm
SD
. Tính thể tích khối chóp M.BCD ?
A.
3
4
a
B.
3
6
a
C.
3
3
a
D.
3
12
a
Câu 10: Cho ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = b. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh cạnh AB ta
được một khối tròn xoay thể tích bằng
A.
2
.b a
B.
2
1
.
3
b a
C.
2
1
.
3
a b
D.
2
.a b
Câu 11: Đường cong hình vẽ bên đồ thị của hàm số o dưới đây?
101:CCBDDDDDDADCDBCBDBBADDCBADBADCDBDDBACDAACCDDDACDBB
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đề: 101 Trang
2
/
7
A.
3 2
2 .y x x= - +
B.
4 2
2 .y x x= -
C.
3 2
2 .y x x= -
D.
4 2
2 .y x x= - +
Câu 12: Cho hàm số
( )
y f x=
đồ thị như hình vẽ.
Hàm số
( )
y f x=
đồng biến trên khoảng o dưới đây?
A.
( )
2; .+ ¥
B.
( )
2; 2 .-
C.
( )
0; 2 .
D.
( )
;0 .- ¥
Câu 13: Cho hàm số
y f x
đồ thị
như hình vẽ.
Tọa độ điểm cực tiểu của
A.
2;0
. B.
0; 2
. C.
1;0
. D.
0; 4
.
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình
6
2 4
x x+
>
A.
( )
; 6 .- ¥ -
B.
( )
; 12 .- ¥ -
C.
( )
12; .+ ¥
D.
( )
6; .+ ¥
Câu 15: Cho hàm số
( )
y f x=
xác định trên
{ }
\ 0¡
bảng biến thiên như hình vẽ.
Số nghiệm của phương trình
( ) 1 0f x + =
A.
3.
B.
0.
C.
2.
D.
1.
Câu 16: Hàm số nào sau đây bảng biến thiên như nh vẽ
bên?
101:CCBDDDDDDADCDBCBDBBADDCBADBADCDBDDBACDAACCDDDACDBB
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đề: 101 Trang
3
/
7
A.
2 3
.
2
x
y
x
B.
2 5
.
2
x
y
x
C.
2 1
.
2
x
y
x
D.
3
.
2
x
y
x
Câu 17: Khối lăng trụ tam giác
. ' ' 'ABC A B C
thể tích bằng
66
.Tính thể tích khối tứ diện
'.A ABC
A.
3
11cm
B.
3
44cm
C.
3
33cm
D.
3
22cm
Câu 18: Một hình trụ bán kính đáy bằng
r
thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính
diện tích toàn
phần của hình trụ đó.
A.
2
8 .r
B.
2
6 .r
C.
2
2 .r
D.
2
4 .r
Câu 19: Cho hàm số
( )y f x
liên tục có đạo hàm
2
'( ) 2(2 1) ( 2)(3 3 )f x x x x
, số điểm cực trị của
hàm số là:
A.
0.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 20: Cho hàm số
3 2
3 1y x x mx= - + -
với
m
tham số thực. Tìm tất c các giá trị của tham số
m
để
hàm số đạt cực trị tại hai điểm
1 2
,x x
thỏa
2 2
1 2
6x x+ =
.
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
0.
Câu 21: Hàm số
3 1
2
x
f x
đạo hàm
A.
3 2
' 3 1 2 .ln 2
x
f x x
. B.
3 1
' 3.2
x
f x
.
C.
3 2
' 3 1 2
x
f x x
. D.
3 1
' 3.2 .ln2
x
f x
.
Câu 22: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?.
A.
1
2
log 4y x
. B.
3
x
y
.
C.
2020 2019
x
y
. D.
2 3
x
y
e
.
Câu 23: Nghiệm của phương trình
log( 1) 2x- =
A.
5.
B.
1025.
C.
101.
D.
21.
Câu 24: Cho cấp số nhân
( )
n
u
, biết
1
1u =
;
4
64u =
. Công bội
q
của cấp số nhân bằng
A.
8.q =
B.
4.q =
C.
2 2.q =
D.
2.q =
Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy tam giác vuông cân tại
B
,
BB a
¢
=
2.AC a=
Thể tích của khối lăng tr đã cho bằng
A.
3
2
a
B.
3
.a
C.
3
.
6
a
D.
3
.
3
a
Câu 26: Cho hình trụ hai đáy hai hình tròn
O
O
, bán kính bằng
a
. Một hình nón đỉnh
O
đáy nh tròn
O
. Biết góc giữa đường sinh của nh nón với mặt đáy bằng
0
60 ,
tỉ s diện tích xung
quanh của hình trụ hình nón bằng
A.
1
3
B.
2
C.
2
D.
3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm