Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập nhằm củng cố kiến thức, ôn thi học kì I hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 10 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

SỞ GD-ĐT TP CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2015-2016
MÔN: ĐỊA LÍ- LỚP 10
Thời gian 60 phút không kể phát đề

Câu 1. (2,0 điểm) Em hãy nêu biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn khi nghiên cứu quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

Câu 2. (2,0 điểm)

a. Khái niệm về đô thị hóa?

b. Những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 3. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP theo khu vực của Việt Nam 2007- 2012

(Đơn vị: %)

Khu vực kinh tế20072012
Nông – lâm – ngư nghiệp30.319.7
Công nghiệp – xây dựng41.538.6
Dịch vụ38.241.7

a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta năm 2007 – 2012

b. Qua đó hãy rút ra nhân xét.

Câu 4. (3,0 điểm)

Hãy nêu đặc điểm của ngành nông nghiệp? Cho ví dụ.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10

Câu 1 (2đ)

Biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn khi nghiên cứu quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

 • Biểu hiện:Trong tự nhiên bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần tự nhiên ảnh hưởng qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Nếu 1 thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
 • Ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí: trước khi tiến hành các hoạt động cần:
  • Có sự nghiên cứu kỹ lưỡng môi trường tự nhiên.
  • Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường, để đề xuất những biện pháp tháo gỡ.

Câu 2 (2,0đ)

a. Khái niệm đô thị hóa:

ĐTH là một quá trình kinh tế xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

b. Những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và dân số trẻ:

 • Cơ cấu dân số già:
  • Thuận lợi: phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống năng cao
  • Khó khăn: Thiếu hụt lao động trong tương lai. Phúc lợi xã hội người già tăng, nguy cơ giảm dân số.
 • Cơ cấu dân số trẻ:
  • Thuận lợi: nguồn dự trữ lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  • Khó khăn: nhu cầu y tế, giáo dục lớn, thiếu việc làm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Câu 3 (3.0đ)

a. Vẽ biểu đồ:

- Vẽ 2 biểu đồ tròn: (Các dạng khác không chấm điểm)

b. Nhận xét: sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta năm 2007-2012 theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng KVI: (SL); tăng nhanh tỉ trọng KVII (SL); KVIII có xu hướng tăng (SL)

Câu 4 (3,0đ)

Đặc điểm ngành nông nghiệp:

 • Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế
 • Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi
 • Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ
 • Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
 • Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa

Ví dụ (1 điểm)

Đánh giá bài viết
1 1.427
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm