Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu học tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10, giúp các bạn luyện tập và sẵn sàng cho bài kiểm tra học kì 1 sắp diễn ra, mời các bạn tham khảo.

10 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN TOÁN – LỚP 10 (Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1. (3,0 điểm): Cho hàm số: y = 2x2 - 3x + 1 có đồ thị (P) và đường thẳng

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm các giá trị của tham số m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt có hoành độ hơn kém nhau 3 đơn vị.

Câu 2. (2,0 điểm): Giải các phương trình sau:

Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán

Câu 3. (2,0 điểm): Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P là các điểm lần lượt thỏa mãn M là trung điểm của BC, Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán.

a) Chứng minh Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán;

b) Chứng minh M, N, P là ba điểm thẳng hàng.

Câu 4. (2,0 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-3; 2), B(4; 3).

a) Chứng minh ba điểm O, A, B tạo thành một tam giác (O là gốc tọa độ). Khi đó tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác OABD là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho tam giác MAB vuông tại M.

Câu 5. (1,0 điểm): Giải phương trình Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đáp án - Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán

Đáp án - Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán

Đáp án - Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán

Đánh giá bài viết
1 1.501
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm