Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2016 - 2017. Đề thi học kì 1 lớp 8 này sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng đề thi học kì, ôn tập và củng cố lại những kiến thức đã được học. Đề thi cuối học kì 1 lớp 8 này cũng sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng giải đề thi và xử lý những câu hỏi khó khi gặp phải, biết cách phân bố thời gian làm bài hợp lý để đạt được kết quả cao nhất.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Minh Hòa, Lạng Sơn năm học 2016 - 2017

Trường .........................
Lớp ..............................
Họ và tên ......................
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm).

Em hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau.

Câu 1. Dãy nào gồm các chất là hợp chất?

A. CaO; Cl2; CO; CO2 B. Cl2; N2; Mg; Al
C. CO2; NaCl; CaCO3; H2O D. Cl2; CO2; Ca(OH)2; CaSO4

Câu 2. Hóa trị của Nitơ trong hợp chất đi nitơ oxit (N2O) là?

A. I B. II C. IV D. V

Câu 3. Magie oxit có CTHH là MgO. CTHH của magie với clo hóa trị I là?

A. MgCl3 B. Cl3Mg C. MgCl2 D. MgCl

Câu 4. Hiện tượng biến đổi nào dưới đây là hiện tượng hóa học?

A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.
B. Hòa tan đường vào nước để được nước đường.
C. Đung nóng đường, đường chảy rồi chuyển màu đen, có mùi hắc.
D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.

Câu 5. Khối lượng của 0,1 mol kim loại sắt là?

A. 0,28 gam B. 5,6 gam C. 2,8 gam D. 0,56 gam

Câu 6. Cho phương trình hóa học sau: C + O2 → CO2. Tỉ lệ số mol phân tử của C phản ứng với số mol phân tử oxi là?

A. 1 : 2 B. 1 : 4 C. 2 : 1 D. 1 : 1

II. Phần tự luận. (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Em hãy lập PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau?

1. NaOH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

2. Mg + AgNO3 ---> Mg(NO3)2 + Ag

3. Na + O2 ---> .........

4. ......... + HCl ---> AlCl3 + .......

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy tính khối lượng của:

a) 0,05 mol sắt từ oxit (Fe3O4)

b) 2,24 lít khí lưu huỳnh đi oxit SO2 ở đktc.

Câu 3. (2,5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam cacbon trong không khí sinh ra khí cacbon đi oxit (CO2).

a. Viết PTHH của phản ứng. Biết cacbon đã phản ứng với oxi trong không khí.

b. Tính thể tích khí oxi trong không khí đã tham gia phản ứng và thể tích khí cacbon đi oxit sinh ra? Biết thể tích các chất khí đo ở đktc.

c. Ở nước ta, phần lớn người dân đều sử dụng than (có thành phần chính là cacbon) làm nhiên liệu cháy. Trong quá trình đó, sinh ra một lượng lớn khí thải cacbon đi oxit gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường không khí. Em hãy đề suất giải pháp nhằm hạn chế khí thải cacbon đi oxit trên? Giải thích?

(Cho Fe = 56; C = 12; O = 16; S = 32)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

I. Phần trắc nghiệm. (3,0 điểm)

Với mỗi câu đúng, học sinh được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

C

C

B

D

II. Phần tự luận. (7,0 điểm)

Câu 1

1. 6NaOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

2. Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

3. 4 Na + O2 → 2Na2O

- Học sinh viết đúng CTHH của Na2O

- Học sinh cân bằng đúng PTHH

4. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

- Học sinh xác định đúng Al và H2

- Học sinh cân bằng đúng PTHH.

(Trường hợp học sinh sai mũi tên kí hiệu trong PTHH cứ 2 PTHH trừ 0,25 điểm)

Câu 2

a) Học sinh tính đúng MFe2O4 = 3.56 + 4.16 = 232 đvC

Tính đúng Khối lượng mH2SO4 = n.M = 0,05.232 = 1,16g

b) Học sinh tính đúng số mol SO2 = 0,1 mol

Tính đúng khối lượng m = n.M = 0,1.(32 + 2.16) = 6,4 g

Câu 3

- HS tính số mol cacbon có trong 1,2 g cacbon

mC = nC.MC => nC = mC : MC = 1,2 : 12 = 0,1 mol

a) Viết và cân bằng PTHH: C + O2 → CO2

Tính đúng: Theo PT: 1mol - 1 mol - 1 mol

Theo ĐB: 0,1 mol - 0,1mol - 0,1mol

b) Học sinh tính đúng thể tích Oxi và thể tích cacbon đi oxit

Voxi = noxi. 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Vcacbondioxit = ncacbondioxit.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

c. Học nêu được giải pháp và giải thích

Lưu ý: Nội dung câu hỏi mở, tùy giáo viên cho điểm khích lệ học sinh hoặc thêm 1 điểm của câu hỏi này vào nội dung ở câu khác.

Đánh giá bài viết
3 10.504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm